Statistisk sentralbyrå

Velgerundersøkelse blant innvandrere, kommunestyre- og fylkestingsvalget

9 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011. Valgdeltakelse i prosent i utvalget av utenlandske statsborgere med stemmerett1, etter kjønn og alder
Alder Valgdeltakelse i prosent Personer med stemmerett i utvalget Stemmeberettigede utenlandske statsborgere1
I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
I alt 31,9 28,9 35,2 6 463 3 174 3 289  206 727  109 337 97 390
                   
18-21 år 23,3 26,0 19,7  281  162  119 8 653 4 334 4 319
22-25 år 17,1 16,8 17,4  374  198  176 13 156 6 417 6 739
26-29 år 22,5 19,6 25,0  727  317  410 21 391 10 232 11 159
30-39 år 28,6 26,7 30,6 2 190 1 041 1 149 67 129 35 447 31 682
40-49 år 34,9 30,0 41,1 1 439  744  695 47 348 26 965 20 383
50-59 år 39,4 30,8 50,4  822  432  390 27 283 15 635 11 648
60 år og over 47,3 48,7 46,1  630  280  350 21 767 10 307 11 460
1  Utenlandske statsborgere har, dersom de oppfyller de generelle reglene for stemmerett for norske statsborgere, stemmerett ved lokalvalg dersom de har stått innført i folkeregisteret som bosatt de siste tre årene før valgdagen, eller er statsborger i et annet nordisk land og folkeregistrert som bosatt i Norge senest 30. juni.

Standardtegn i tabeller