Statistisk sentralbyrå

Velgerundersøkelse blant innvandrere, kommunestyre- og fylkestingsvalget

8 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011. Valgdeltakelse i prosent i utvalget av utenlandske statsborgere med stemmerett1, etter statsborgerskap og kjønn
Statsborgerskap Valgdeltakelse i prosent Personer med stemmerett i utvalget Stemmeberettigede utenlandske statsborgere1
  I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
I alt 31,9 28,9 35,2 6 463 3 174 3 289  206 727  109 337 97 390
                   
Europa 31,2 27,4 35,9 3 342 1 768 1 574  151 881 84 963 66 918
Afrika 37,2 40,7 32,9  396  225  171 11 364 5 993 5 371
Asia 30,8 30,6 31,0 1 840  780 1 060 30 321 12 406 17 915
Nord- og Mellom-Amerika 43,3 37,1 48,3  353  160  193 8 336 3 893 4 443
Sør-Amerika 28,5 21,0 32,5  398  154  244 3 870 1 486 2 384
Oseania 42,5 43,7 40,4  134 87 47  955  596  359
                   
EU-/EØS-land i Europa 32,4 28,4 37,7 2 432 1 336 1 096  135 977 78 307 57 670
Ikke-EU-/EØS-land i Europa 22,2 17,0 26,1  912  434  478 15 933 6 678 9 255
Nord-Amerika 44,3 37,1 50,3  268  125  143 7 473 3 554 3 919
Oseania 42,5 43,7 40,4  134 87 47  955  596  359
Afrika 37,2 40,7 32,9  396  225  171 11 364 5 993 5 371
Asia 30,9 30,8 31,0 1 838  778 1 060 30 292 12 384 17 908
Sør- og Mellom-Amerika 29,9 24,2 33,1  483  189  294 4 733 1 825 2 908
                   
EU/EØS, USA; Canada, Australia og New Zealand 33,0 28,8 38,3 2 830 1 546 1 284  144 389 82 447 61 942
Afrika, Asia, Sør- og Mellom- Amerika, Europa utenom EU/EØS og Oseania utenom Australia og New Zealand 29,7 29,2 30,1 3 633 1 628 2 005 62 338 26 890 35 448
                   
Utvalgte land                  
                   
Danmark 44,9 35,5 56,0  198  107 91 18 038 9 833 8 205
Finland 46,5 28,8 55,6  215 73  142 5 114 2 027 3 087
Island 35,0 35,2 34,9  214  108  106 5 072 2 751 2 321
Sverige 38,5 41,3 35,4  200  104 96 35 894 18 756 17 138
Frankrike 45,5 43,2 48,8  191  111 80 2 326 1 388  938
Serbia og Montenegro 15,5 15,4 15,6  200  104 96 1 554  833  721
Nederland 55,8 59,6 50,6  190  109 81 4 358 2 457 1 901
Polen 8,0 5,8 12,8  250  172 78 24 868 18 002 6 866
Litauen 12,0 4,7 20,4  200  107 93 4 741 2 675 2 066
Storbritannia 46,1 47,2 44,0  217  142 75 10 116 6 443 3 673
Russland 25,6 17,6 29,1  246 74  172 5 990 1 853 4 137
Tyrkia 23,2 20,8 27,4  198  125 73 2 266 1 333  933
Tyskland 38,6 30,7 49,0  241  137  104 12 852 7 198 5 654
Bosnia-Hercegovina 17,9 15,4 20,7  196  104 92 2 798 1 428 1 370
Somalia 50,5 52,1 48,1  198  119 79 3 905 2 101 1 804
Afghanistan 35,0 34,1 36,4  200  123 77 2 616 1 613 1 003
Burma 41,5 44,5 37,8  200  110 90 1 626  869  757
Filippinene 36,0 44,1 34,3  200 34  166 2 735  487 2 248
India 22,4 21,8 23,2  196  101 95 1 622  860  762
Irak 22,5 24,6 17,7  200  138 62 4 985 3 313 1 672
Kina 15,7 13,7 16,9  198 80  118 1 756  666 1 090
Pakistan 43,7 50,0 38,3  199 92  107 3 368 1 536 1 832
Thailand 32,5 : 33,5  249 19  230 5 242  417 4 825
USA 45,9 38,2 52,1  172 76 96 6 411 3 054 3 357
Chile 21,7 20,2 23,8  198  114 84 1 556  849  707
1  Utenlandske statsborgere har, dersom de oppfyller de generelle reglene for stemmerett for norske statsborgere, stemmerett ved lokalvalg dersom de har stått innført i folkeregisteret som bosatt de siste tre årene før valgdagen, eller er statsborger i et annet nordisk land og folkeregistrert som bosatt i Norge senest 30. juni.

Standardtegn i tabeller