Statistisk sentralbyrå

Velgerundersøkelse blant innvandrere, kommunestyre- og fylkestingsvalget

7 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011. Valgdeltakelse i prosent i utvalget av innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre med norsk statsborgerskap. Landsdel/sentralitet/kommunestørrelse og kjønn
Landsdel/sentralitet/kommunestørrelse Valgdeltakelse i prosent Personer med stemmerett i utvalget Stemmeberettigede innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre med norsk statsborgerskap
I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
I alt 42,7 41,3 44,1 6 788 3 111 3 677  182 324 87 699 94 625
                   
Landsdel                  
1 Oslo og Akershus 46,3 44,6 48,0 3 183 1 540 1 643 89 792 44 670 45 122
2 Hedmark og Oppland 45,3 41,5 48,8  258  120  138 6 646 3 085 3 561
3 Sør-Østlandet 34,5 34,5 34,6 1 325  599  726 35 702 16 866 18 836
4 Agder og Rogaland 39,3 33,4 44,0  847  367  480 21 166 10 000 11 166
5 Vestlandet 45,0 43,3 46,4  671  286  385 16 188 7 456 8 732
6 Trøndelag 44,8 53,6 38,8  291  112  179 7 245 3 271 3 974
7 Nord-Norge 38,4 36,7 39,5  213 87  126 5 585 2 351 3 234
                   
Sentralitet                  
Minst sentrale kommuner 50,3 44,8 53,7  198 74  124 4 748 1 860 2 888
Mindre sentrale kommuner 44,8 47,0 42,9  175 80 95 3 839 1 603 2 236
Noe sentrale kommuner 34,0 31,2 36,4  627  269  358 15 945 7 233 8 712
Mest sentrale kommuner 43,3 42,0 44,6 5 788 2 688 3 100  157 792 77 003 80 789
                   
Kommunestørrelse. Folkemengde 1.1.2011                  
Under 2 000 63,0 : 64,0 49 21 28 1 005  339  666
2 000-4 999 54,4 54,7 54,3  208 75  133 4 665 1 805 2 860
5 000-9 999 43,1 36,9 47,3  347  139  208 8 443 3 509 4 934
10 000-19 999 42,5 41,3 43,5  716  326  390 17 065 7 830 9 235
20 000-49 999 38,9 38,9 38,9 1 334  590  744 36 912 17 451 19 461
50 000 og over 43,3 41,7 45,0 4 134 1 960 2 174  114 234 56 765 57 469

Standardtegn i tabeller