Statistisk sentralbyrå

Velgerundersøkelse blant innvandrere, kommunestyre- og fylkestingsvalget

6 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011. Valgdeltakelse i prosent i utvalget av innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre med norsk statsborgerskap, etter landbakgrunn og alder
Landbakgrunn1 Valgdeltakelse i prosent. Alder Personer med stemmerett i utvalget. Alder Stemmeberettigede innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre med norsk statsborgerskap
I alt 18-25 år 26-39 år 40-59 år 60 år og over I alt 18-25 år 26-39 år 40-59 år 60 år og over I alt 18-25 år 26-39 år 40-59 år 60 år og over
I alt 42,7 29,3 37,0 47,5 55,0        6 788  972 1 831 2 756 1 229  182 324 29 916 52 540 71 971 27 897
                               
Europa 41,7 22,5 29,8 43,7 60,2 2 546  320  576  930  720 59 365 7 887 13 925 21 919 15 634
Afrika 46,6 31,8 46,4 51,9 51,5 1 048  166  374  447 61 25 833 4 697 8 944 10 471 1 721
Asia 41,9 32,3 37,0 48,7 45,9 2 498  420  733 1 109  236 87 049 16 081 27 142 35 731 8 095
Nord- og Mellom-Amerika 51,5 : 42,4 48,4 59,1  196 11 33 64 88 3 138  205  663  842 1 428
Sør-Amerika 43,2 23,0 44,0 46,0 50,9  400 51  102  173 74 6 803 1 040 1 849 2 966  948
Oseania 53,0 : : 42,4 66,0  100 4 13 33 50  136 6 17 42 71
                               
EU-/EØS-land i Europa 59,8 41,0 41,6 56,1 69,0 1 117 50  130  358  579 24 459 1 232 3 216 7 889 12 122
Ikke-EU-/EØS-land i Europa 29,2 19,7 26,6 36,0 29,6 1 431  271  446  573  141 34 949 6 658 10 712 14 056 3 523
Nord-Amerika 59,0 : : : 65,3  100 1 7 20 72 1 677 60  120  251 1 246
Oseania 53,0 : : 42,4 66,0  100 4 13 33 50  136 6 17 42 71
Afrika 46,6 31,8 46,4 51,9 51,5 1 048  166  374  447 61 25 833 4 697 8 944 10 471 1 721
Asia 41,9 32,2 37,0 48,7 45,9 2 496  419  733 1 108  236 87 008 16 078 27 139 35 706 8 085
Sør- og Mellom-Amerika 43,3 25,4 44,4 46,3 47,4  496 61  128  217 90 8 262 1 185 2 392 3 556 1 129
                               
EU/EØS, USA; Canada, Australia og New Zealand 59,7 40,3 41,2 55,8 68,7 1 304 55  146  406  697 26 253 1 298 3 349 8 175 13 431
Afrika, Asia, Sør- og Mellom- Amerika, Europa utenom EU/EØS og Oseania utenom Australia og New Zealand 39,9 28,8 36,7 46,4 42,9 5 484  917 1 685 2 350  532  156 071 28 618 49 191 63 796 14 466
                               
Utvalgte land                              
Danmark 74,0 : : 66,7 77,9  200 4 14 51  131 4 056 70  210  942 2 834
Sverige 62,3 : : 54,8 67,4  199 7 15 42  135 3 006  103  277  726 1 900
Kroatia 30,5 10,3 31,4 37,3 37,0  200 39 51 83 27 1 982  328  510  825  319
Polen 43,5 40,0 40,5 40,2 56,1  200 20 42 97 41 4 614  462  921 2 181 1 050
Russland 31,0 23,3 33,3 32,2 30,4  200 30 60 87 23 3 968  749 1 093 1 762  364
Tyrkia 34,1 28,6 31,6 43,0 21,1  249 49 95 86 19 8 622 1 610 3 181 3 141  690
Tyskland 64,5 : : 67,9 68,5  200 5 12 53  130 2 933  106  268  723 1 836
Bosnia-Hercegovina 30,8 21,7 24,3 38,1 36,4  250 46 74 97 33 9 277 1 496 2 559 3 880 1 342
Makedonia 22,5 20,0 13,6 30,7 :  200 35 59 88 18 1 852  382  561  738  171
Kosovo 18,0 11,1 16,5 24,5 :  250 63 79  102 6 6 776 1 767 2 053 2 682  274
Eritrea 41,0 55,6 30,8 43,0 :  200 27 65  100 8 1 714  257  522  820  115
Etiopia 47,7 38,5 33,3 61,3 :  199 26 75 93 5 1 873  329  726  763 55
Marokko 46,5 41,7 48,3 47,7 :  200 36 58 86 20 4 717  841 1 452 1 988  436
Somalia 50,2 35,2 50,9 59,8 :  249 54  108 82 5 9 111 1 979 3 688 3 120  324
Afghanistan 39,0 26,8 41,0 47,5 :  200 56 78 59 7 3 252  955 1 261  859  177
Sri Lanka 57,2 51,4 46,8 64,7 :  250 37 62  133 18 7 273 1 103 1 776 3 926  468
Filippinene 42,0 : 32,4 50,4 39,3  250 22 71  129 28 6 065  591 1 661 3 162  651
India 44,0 36,7 30,5 47,0 71,4  200 30 59 83 28 4 608  781 1 314 1 852  661
Irak 39,5 27,3 32,8 50,5 :  248 55 67  107 19 10 395 2 317 3 560 3 986  532
Iran 34,4 29,5 28,6 38,1 :  250 44 70  118 18 10 416 1 664 2 773 5 141  838
Kina 30,5 : 36,6 29,0 30,2  200 23 41 93 43 3 009  407  636 1 425  541
Pakistan 50,4 38,7 50,6 57,1 58,1  250 62 87 70 31 18 292 4 350 6 575 5 458 1 909
Thailand 39,0 : 25,0 46,9 :  200 20 56  113 11 3 333  420 1 091 1 653  169
Vietnam 35,6 20,0 29,8 47,6 :  250 40 84  105 21 13 506 2 309 4 494 5 291 1 412
Chile 42,0 18,8 37,0 48,9 53,3  200 32 46 92 30 4 500  818 1 163 1 933  586
1  Eget, mors eller fars fødeland.

Standardtegn i tabeller