Statistisk sentralbyrå

Velgerundersøkelse blant innvandrere, kommunestyre- og fylkestingsvalget

5 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011. Valgdeltakelse i prosent i utvalget av innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre med norsk statsborgerskap, etter fylke og kjønn
Fylke Valgdeltakelse i prosent Personer med stemmerett i utvalget Stemmeberettigede innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre med norsk statsborgerskap
I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
I alt 42,7 41,3 44,1 6 788 3 111 3 677  182 324 87 699 94 625
                   
01 Østfold 45,5 46,1 44,9  436  203  233 12 206 5 868 6 338
02 Akershus 41,6 40,1 42,9  893  415  478 24 443 11 592 12 851
03 Oslo 48,1 46,2 50,0 2 290 1 125 1 165 65 349 33 078 32 271
04 Hedmark 41,1 42,5 39,7  141 66 75 3 504 1 610 1 894
05 Oppland 51,0 40,2 60,6  117 54 63 3 142 1 475 1 667
06 Buskerud 25,4 22,7 27,9  408  187  221 11 395 5 393 6 002
07 Vestfold 37,6 42,0 33,7  290  124  166 7 315 3 359 3 956
08 Telemark 22,6 18,3 26,5  191 85  106 4 786 2 246 2 540
09 Aust-Agder 39,1 34,1 42,9  103 42 61 2 633 1 235 1 398
10 Vest-Agder 35,4 31,3 38,8  242  110  132 6 219 2 958 3 261
11 Rogaland 41,1 34,3 46,7  502  215  287 12 314 5 807 6 507
12 Hordaland 45,9 42,1 49,2  456  206  250 11 542 5 560 5 982
14 Sogn og Fjordane 53,0 : 58,6 51 19 32 1 208  501  707
15 Møre og Romsdal 40,2 47,3 35,7  164 61  103 3 438 1 395 2 043
16 Sør-Trøndelag 45,3 52,5 40,0  232 92  140 5 936 2 738 3 198
17 Nord-Trøndelag 42,9 : 33,9 59 20 39 1 309  533  776
18 Nordland 29,8 24,9 34,3  100 44 56 2 519 1 105 1 414
19 Troms Romsa 51,8 53,1 50,8 64 29 35 1 919  802 1 117
20 Finnmark Finnmárku 37,2 : 35,1 49 14 35 1 147  444  703

Standardtegn i tabeller