Statistisk sentralbyrå

Velgerundersøkelse blant innvandrere, kommunestyre- og fylkestingsvalget

4 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011. Valgdeltakelse i prosent i utvalget av innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre med norsk statsborgerskap, etter landbakgrunn og botid
Landbakgrunn1 Valgdeltakelse i prosent. Botid Personer med stemmerett i utvalget. Botid Stemmeberettigede innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre med norsk statsborgerskap
I alt      0-9 år         10-19 år       20-29 år      30 år og over         I alt      0-9 år      10-19 år 20-29 år 30 år og over I alt 0-9 år 10-19 år 20-29 år 30 år og over
I alt 42,7 41,1 36,8 41,5 58,2 6 788 1 124 2 372 1 878 1 414  182 324 28 424 66 527 53 845 33 528
                               
Europa 41,7 33,2 30,2 40,1 62,5 2 546  230 1 000  479  837 59 365 5 357 25 209 11 092 17 707
Afrika 46,6 47,8 47,5 40,3 54,3 1 048  280  397  283 88 25 833 7 228 10 101 6 223 2 281
Asia 41,9 40,2 38,7 42,3 52,3 2 498  547  842  856  253 87 049 14 834 29 135 32 223 10 857
Nord- og Mellom-Amerika 51,5 : 43,5 : 56,6  196 21 46 23  106 3 138  417  727  407 1 587
Sør-Amerika 43,2 43,6 33,4 41,8 56,4  400 39 69  222 70 6 803  578 1 333 3 882 1 010
Oseania 53,0 : : : 60,0  100 7 18 15 60  136 10 22 18 86
                               
EU-/EØS-land i Europa 59,8 33,4 46,8 50,5 68,5 1 117 50  162  206  699 24 459 1 147 3 963 4 803 14 546
Ikke-EU-/EØS-land i Europa 29,2 33,2 27,3 32,4 31,1 1 431  180  838  275  138 34 949 4 212 21 252 6 307 3 178
Nord-Amerika 59,0 : : : 61,2  100 7 1 7 85 1 677 96  105  117 1 359
Oseania 53,0 : : : 60,0  100 7 18 15 60  136 10 22 18 86
Afrika 46,6 47,8 47,5 40,3 54,3 1 048  280  397  283 88 25 833 7 228 10 101 6 223 2 281
Asia 41,9 40,2 38,7 42,2 52,3 2 496  547  842  854  253 87 008 14 833 29 130 32 205 10 840
Sør- og Mellom-Amerika 43,3 50,5 37,1 41,6 52,3  496 53  114  238 91 8 262  898 1 954 4 172 1 238
                               
EU/EØS, USA; Canada, Australia og New Zealand 59,7 34,2 47,0 50,3 67,8 1 304 63  176  226  839 26 253 1 251 4 084 4 935 15 983
Afrika, Asia, Sør- og Mellom- Amerika, Europa utenom EU/EØS og Oseania utenom Australia og New Zealand 39,9 41,5 36,2 40,7 49,1 5 484 1 061 2 196 1 652  575  156 071 27 173 62 443 48 910 17 545
                               
Utvalgte land                              
Danmark 74,0 : : : 74,9  200 1 7 13  179 4 056 35  125  340 3 556
Sverige 62,3 : : : 67,1  199 9 21 14  155 3 006  117  380  310 2 199
Kroatia 30,5 : 23,7 34,8 40,5  200 17  118 23 42 1 982  186 1 164  187  445
Polen 43,5 : 37,3 42,7 54,5  200 6 51  110 33 4 614  125 1 301 2 326  862
Russland 31,0 31,5 28,8 : :  200 73  111 11 5 3 968 1 573 2 188  126 81
Tyrkia 34,1 38,5 38,7 33,9 23,1  249 26 75  109 39 8 622  705 2 650 3 688 1 579
Tyskland 64,5 : 43,3 : 70,3  200 10 30 15  145 2 933  188  374  268 2 103
Bosnia-Hercegovina 30,8 : 31,0 : :  250 5  239 3 3 9 277  256 8 675  156  190
Makedonia 22,5 : 20,5 23,1 25,7  200 14 73 78 35 1 852 91  648  759  354
Kosovo 18,0 15,4 16,3 28,2 :  250 26  184 39 1 6 776  726 4 892 1 076 82
Eritrea 41,0 36,8 43,1 39,5 :  200 38 65 86 11 1 714  374  477  736  127
Etiopia 47,7 43,7 42,5 62,5 :  199 71 73 48 7 1 873  696  700  418 59
Marokko 46,5 : 61,4 30,7 47,6  200 13 70 75 42 4 717  459 1 529 1 784  945
Somalia 50,2 51,5 48,8 50,0 :  249 99  121 28 1 9 111 3 516 4 471 1 102 22
Afghanistan 39,0 38,0 43,6 : .  200  150 39 11 - 3 252 2 329  714  207 2
Sri Lanka 57,2 : 54,8 59,0 :  250 18  104  122 6 7 273  497 2 946 3 628  202
Filippinene 42,0 54,0 35,4 41,9 :  250 63 79 86 22 6 065 1 231 1 835 2 370  629
India 44,0 : 18,7 55,6 53,6  200 11 48 72 69 4 608  302 1 008 1 919 1 379
Irak 39,5 39,5 38,7 : :  248 81  150 15 2 10 395 3 451 6 268  656 20
Iran 34,4 41,5 32,0 33,3 :  250 41  100  108 1 10 416 1 664 4 048 4 611 93
Kina 30,5 30,3 25,9 26,8 51,9  200 33 58 82 27 3 009  475 1 057 1 121  356
Pakistan 50,4 : 53,7 46,8 54,8  250 12 54  111 73 18 292  943 4 012 7 841 5 496
Thailand 39,0 40,0 36,8 39,5 :  200 60 87 43 10 3 333 1 027 1 400  792  114
Vietnam 35,6 : 31,0 35,0 48,0  250 11 71  143 25 13 506  757 3 861 7 149 1 739
Chile 42,0 . : 41,1 58,1  200 - 18  151 31 4 500 89  564 3 256  591
1  Eget, mors eller fars fødeland

Standardtegn i tabeller