Statistisk sentralbyrå

Velgerundersøkelse blant innvandrere, kommunestyre- og fylkestingsvalget

3 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011. Valgdeltakelse i prosent i utvalget av innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre med norsk statsborgerskap, etter kjønn og botid
Botid Valgdeltakelse i prosent Personer med stemmerett i utvalget Stemmeberettigede innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre med norsk statsborgerskap
I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
I alt 42,7 41,3 44,1 6 788 3 111 3 677  182 324 87 699 94 625
                   
0-9 år 41,1 41,5 40,8 1 124  487  637 28 424 12 351 16 073
10-19 år 36,8 35,8 37,6 2 372 1 055 1 317 66 527 30 132 36 395
20-29 år 41,5 39,7 43,6 1 878  962  916 53 845 28 686 25 159
30 år og over 58,2 54,6 61,5 1 414  607  807 33 528 16 530 16 998

Standardtegn i tabeller