Statistisk sentralbyrå

Velgerundersøkelse blant innvandrere, kommunestyre- og fylkestingsvalget

2 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011.Valgdeltakelse i prosent i utvalget av innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre med norsk statsborgerskap, etter kjønn og alder
Alder Valgdeltakelse i prosent Personer med stemmerett i utvalget Stemmeberettigede innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre med norsk statsborgerskap
I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
I alt 42,7 41,3 44,1 6 788 3 111 3 677  182 324 87 699 94 625
18-21 år 31,8 31,9 31,6  518  263  255 15 593 8 013 7 580
22-25 år 26,6 26,1 27,3  454  249  205 14 323 7 318 7 005
26-29 år 31,9 28,7 34,7  494  237  257 14 119 7 001 7 118
30-39 år 38,9 36,4 40,8 1 337  563  774 38 421 16 881 21 540
40-49 år 46,2 44,1 48,2 1 633  756  877 42 495 20 813 21 682
50-59 år 49,4 49,1 49,7 1 123  524  599 29 476 14 723 14 753
60 år og over 55,0 56,0 54,2 1 229  519  710 27 897 12 950 14 947

Standardtegn i tabeller