Statistisk sentralbyrå

Velgerundersøkelse blant innvandrere, kommunestyre- og fylkestingsvalget

1 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011. Valgdeltakelse i prosent i utvalget av innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre med norsk statsborgerskap, etter landbakgrunn og kjønn
Landbakgrunn1 Valgdeltakelse i prosent Personer med stemmerett i utvalget Stemmeberettigede innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre med norsk statsborgerskap
I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
I alt 42,7 41,3 44,1 6 788 3 111 3 677  182 324 87 699 94 625
                   
Europa 41,7 38,4 44,4 2 546 1 111 1 435 59 365 26 646 32 719
Afrika 46,6 45,0 48,3 1 048  547  501 25 833 14 051 11 782
Asia 41,9 41,7 42,2 2 498 1 158 1 340 87 049 42 645 44 404
Nord- og Mellom-Amerika 51,5 53,0 50,8  196 66  130 3 138 1 155 1 983
Sør-Amerika 43,2 40,2 46,4  400  190  210 6 803 3 148 3 655
Oseania 53,0 61,5 47,5  100 39 61  136 54 82
                   
EU-/EØS-land i Europa 59,8 56,0 62,3 1 117  434  683 24 459 9 862 14 597
Ikke-EU-/EØS-land i Europa 29,2 28,1 30,3 1 431  678  753 34 949 16 816 18 133
Nord-Amerika 59,0 56,8 60,3  100 37 63 1 677  649 1 028
Oseania 53,0 61,5 47,5  100 39 61  136 54 82
Afrika 46,6 45,0 48,3 1 048  547  501 25 833 14 051 11 782
Asia 41,9 41,7 42,1 2 496 1 157 1 339 87 008 42 615 44 393
Sør- og Mellom-Amerika 43,3 41,1 45,3  496  219  277 8 262 3 652 4 610
                   
EU/EØS, USA; Canada, Australia og New Zealand 59,7 56,1 62,1 1 304  506  798 26 253 10 557 15 696
Afrika, Asia, Sør- og Mellom-Amerika, Europa utenom EU/EØS og Oseania utenom Australia og New Zealand 39,9 39,3 40,5 5 484 2 605 2 879  156 071 77 142 78 929
                   
Utvalgte land                  
Danmark 74,0 68,0 77,6  200 75  125 4 056 1 700 2 356
Sverige 62,3 56,9 65,4  199 72  127 3 006 1 105 1 901
Kroatia 30,5 29,1 32,2  200  110 90 1 982 1 029  953
Polen 43,5 38,1 46,0  200 63  137 4 614 1 484 3 130
Russland 31,0 18,8 34,9  200 48  152 3 968 1 065 2 903
Tyrkia 34,1 34,9 33,3  249  129  120 8 622 4 710 3 912
Tyskland 64,5 62,2 66,1  200 82  118 2 933 1 198 1 735
Bosnia-Hercegovina 30,8 34,7 27,0  250  124  126 9 277 4 502 4 775
Makedonia 22,5 18,1 27,4  200  105 95 1 852  968  884
Kosovo 18,0 17,5 18,6  250  137  113 6 776 3 558 3 218
Eritrea 41,0 43,0 39,3  200 93  107 1 714  881  833
Etiopia 47,7 49,1 46,1  199  110 89 1 873  990  883
Marokko 46,5 40,0 53,7  200  105 95 4 717 2 685 2 032
Somalia 50,2 46,5 54,1  249  127  122 9 111 4 891 4 220
Afghanistan 39,0 40,2 37,0  200  127 73 3 252 1 912 1 340
Sri Lanka 57,2 60,5 54,0  250  124  126 7 273 3 939 3 334
Filippinene 42,0 30,9 45,1  250 55  195 6 065 1 286 4 779
India 44,0 44,6 43,6  200 83  117 4 608 2 322 2 286
Irak 39,5 43,4 33,3  248  152 96 10 395 5 739 4 656
Iran 34,4 34,3 34,5  250  137  113 10 416 5 724 4 692
Kina 30,5 24,4 34,7  200 82  118 3 009 1 296 1 713
Pakistan 50,4 48,9 52,2  250  137  113 18 292 9 635 8 657
Thailand 39,0 12,9 43,8  200 31  169 3 333  489 2 844
Vietnam 35,6 35,5 35,7  250  121  129 13 506 6 654 6 852
Chile 42,0 38,7 46,9  200  119 81 4 500 2 334 2 166
1  Eget, mors eller fars fødeland.

Standardtegn i tabeller