Statistisk sentralbyrå

Velgerundersřkelse, kommunestyre- og fylkestingsvalget

16 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007. Valgdeltakelse i prosent i utvalget av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn1, etter bydeler i Oslo og kjønn
Bydel Valgdeltakelse i prosent Personer med stemmerett i utvalget Stemmeberettigede norske statsborgere med innvandrerbakgrunn1
I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
Oslo i alt 41,0 40,1 41,9 2 376 1 158 1 218 52 603 27 306 25 297
                   
01 Gamle Oslo 30,8 30,2 31,5  221  123 98 5 046 2 782 2 264
02 Grünerløkka 33,8 31,5 36,4  187 94 93 3 992 2 210 1 782
03 Sagene 26,1 21,9 30,1  131 63 68 2 548 1 446 1 102
04 St. Hanshaugen 47,3 58,1 34,1 76 40 36 1 541  816  725
05 Frogner 45,1 31,4 53,8  120 44 76 2 106  976 1 130
06 Ullern 42,7 45,8 40,9 57 19 38 1 043  425  618
07 Vestre Aker 55,4 41,5 63,9 79 30 49 1 387  574  813
08 Nordre Aker 51,7 51,1 52,6 78 38 40 1 345  701  644
09 Bjerke 34,4 42,8 23,3  163 83 80 3 373 1 774 1 599
10 Grorud 45,5 42,6 48,3  179 92 87 4 130 2 166 1 964
11 Stovner 48,7 51,4 46,2  200  105 95 5 145 2 736 2 409
12 Alna 39,8 37,5 42,5  328  166  162 8 248 4 269 3 979
13 Østensjø 47,6 45,5 49,9  157 70 87 3 271 1 636 1 635
14 Nordstrand 44,8 45,3 44,1 85 40 45 1 804  880  924
15 Søndre Nordstrand 43,9 43,3 44,5  282  134  148 6 937 3 540 3 397
16 Sentrum : : : 3 2 1 62 45 17
17 Marka : . : 1 - 1 19 9 10
Uoppgitt 40,7 : : 29 15 14  606  321  285
1  Personer med to utenlandsfødte foreldre.

Standardtegn i tabeller