Statistisk sentralbyrå

Velgerundersøkelse, kommunestyre- og fylkestingsvalget

15 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007. Valgdeltakelse i prosent for grupper med ulike statsborgerskap/landbakgrunn i utvalgene av utenlandske statsborgere2 og norske statsborgere med innvandrerbakgrunn1, etter statsborgerskap/landbakgrunn og kjønn
Statsborgerskap/Landbakgrunn Utenlandske statsborgere2 Norske statsborgere med innvandrerbakgrunn1
Valgdeltakelse i prosent Personer med stemmerett i utvalget Valgdeltakelse i prosent Personer med stemmerett i utvalget
I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
I alt 36,4 34,2  38,5  6 803 3 160 3 643  40,3 38,8 41,7 6 787 3 088 3 699
                         
Europa 38,2 35,2 41,5 3 269 1 625 1 644 42,3 38,8 45,1 2 742 1 191 1 551
Afrika 31,5 33,7 28,7  447  250  197 34,3 33,2 35,6  850  466  384
Asia 29,5 27,1 31,1 2 090  814 1 276 39,9 40,0 39,7 2 295 1 080 1 215
Nord- og Mellom-Amerika 44,1 43,5 44,5  448  202  246 55,8 54,1 56,9  400  154  246
Sør-Amerika 32,4 27,3 36,6  399  177  222 35,9 35,2 36,4  400  160  240
Oseania 45,3 52,2 34,5  150 92 58 57,0 62,2 54,0  100 37 63
                         
Norden 41,1 38,3 44,1  934  457  477 66,2 62,7 68,4  468  180  288
Vest-Europa ellers, unntatt Tyrkia 44,1 39,4 50,4 1 087  617  470 64,3 62,5 65,8  527  221  306
Øst-Europa 22,4 16,0 26,7 1 049  435  614 30,6 27,0 33,5 1 497  649  848
Nord-Amerika og Oseania 45,5 45,7 45,3  514  263  251 64,5 65,1 64,1  343  130  213
Asia, Afrika, Sør-og Mellom-Amerika, Tyrkia 29,8 28,7 30,8 3 219 1 388 1 831 38,4 38,2 38,6 3 952 1 908 2 044
                         
Vestlige land 42,4 39,2 46,0 2 535 1 337 1 198 65,3 62,9 66,9 1 338  531  807
Ikke-vestlige land 27,8 25,5 29,5 4 268 1 823 2 445 36,6 35,9 37,3 5 449 2 557 2 892
                         
Utvalgte land                        
Danmark 47,6 44,2 51,8  248  138  110 69,0 67,9 69,7  200 78  122
Finland 36,1 23,6 43,4  241 89  152 55,3 35,7 63,6 47 14 33
Sverige 37,7 35,4 40,2  247  130  117 67,0 64,2 68,9  200 81  119
Serbia og Montenegro 15,5 18,9 11,2  200  111 89 15,6 13,6 17,8  250  132  118
Polen 22,5 13,3 30,0  200 90  110 42,4 37,5 45,2  198 72  126
Storbritannia 40,7 38,2 45,1  248  157 91 69,7 73,7 67,2  198 76  122
Russland 26,5 17,9 29,7  249 67  182 37,5 44,1 36,1  200 34  166
Tyrkia 22,1 21,6 22,9  199  116 83 36,4 36,9 35,8  250  141  109
Tyskland 47,8 44,4 51,2  249  126  123 66,7 65,4 67,5  198 78  120
Bosnia-Hercegovina 317,5 314,3 320,6 3200 398 3102 28,8 28,7 28,9  250  122  128
Somalia 35,5 41,2 27,0  248  148  100 37,6 38,1 37,1  250  118  132
Sri Lanka 39,7 30,2 43,2  199 53  146 51,2 47,9 55,6  250  142  108
Filippinene 32,8 17,9 35,3  198 28  170 35,2 27,7 36,9  250 47  203
India 38,5 35,7 40,0  200 70  130 44,0 44,2 43,7  200  113 87
Irak 23,2 22,1 24,8  250  149  101 32,4 33,3 30,8  250  159 91
Iran 24,0 23,4 24,5  200 94  106 38,6 40,0 36,8  249  135  114
Pakistan 36,0 35,7 36,2  250  112  138 45,6 50,0 40,5  250  134  116
Thailand 31,0 : 31,7  200 11  189 33,2 13,0 35,8  199 23  176
USA 45,0 44,0 45,9  249  116  133 65,0 64,1 65,6  200 78  122
Chile 34,0 30,4 40,0  200  125 75 32,5 34,0 31,1  200 97  103
1  Personer med to utenlandsfødte foreldre.
2  Utenlandske statsborgere har, dersom de oppfyller de generelle reglene for stemmerett for norske statsborgere, stemmerett ved lokalvalg dersom de har stått innført i folkeregisteret som bosatt de siste tre årene før valgdagen, eller er statsborger i et annet nordisk land og folkeregistrert som bosatt i Norge senest 31. mai.
3  Rettet 28. februar 2008 kl. 1345.

Standardtegn i tabeller