Statistisk sentralbyrå

Velgerundersøkelse, kommunestyre- og fylkestingsvalget

14 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007. Valgdeltakelse i prosent i utvalget av utenlandske statsborgere med stemmerett1, etter landsdel/sentralitet/kommunestørrelse og kjønn
Landsdel/sentralitet/kommunestørrelse Valgdeltakelse i prosent Personer med stemmerett i utvalget Stemmeberettigede utenlandske statsborgere1
I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
I alt 36,4 34,2 38,5 6 803 3 160 3 643  137 555 67 543 70 012
                   
Landsdel                  
1 Oslo og Akershus 36,3 35,3 37,3 1 188  553  635 25 092 12 302 12 790
2 Hedmark og Oppland 38,2 35,4 40,8 2 760 1 299 1 461 55 240 26 622 28 618
3 Sør-Østlandet 40,9 44,0 37,6  291  133  158 6 562 3 152 3 410
4 Agder og Rogaland 33,2 29,1 37,6  957  448  509 18 912 9 992 8 920
5 Vestlandet 35,4 32,4 38,4  825  378  447 15 728 7 843 7 885
6 Trøndelag 34,3 37,2 31,3  348  161  187 7 042 3 462 3 580
7 Nord-Norge 32,6 28,6 35,7  434  188  246 8 979 4 170 4 809
                   
Sentralitet2                  
Minst sentrale kommuner 41,5 36,6 46,2  511  234  277 10 206 4 740 5 466
Mindre sentrale kommuner 31,7 34,2 28,2  303  149  154 6 048 3 041 3 007
Noe sentrale kommuner 36,2 36,5 36,0 1 150  522  628 25 115 12 313 12 802
Mest sentrale kommuner 36,1 33,3 38,8 4 839 2 255 2 584 96 186 47 449 48 737
                   
Kommunestørrelse. Folkemengde 1.1.2007                  
Under 2 000 47,5 48,3 46,9 84 30 54 1 971  868 1 103
2 000-4 999 37,9 32,5 42,7  367  163  204 7 527 3 457 4 070
5 000-9 999 36,5 37,4 35,7  580  263  317 12 127 6 028 6 099
10 000-19 999 37,6 37,7 37,5  837  372  465 17 418 8 639 8 779
20 000-49 999 38,6 37,3 39,9 1 186  537  649 25 202 12 222 12 980
50 000 og over 34,8 31,7 38,0 3 749 1 795 1 954 73 310 36 329 36 981
1  Utenlandske statsborgere har, dersom de oppfyller de generelle reglene for stemmerett for norske statsborgere, stemmerett ved lokalvalg dersom de har stått innført i folkeregisteret som bosatt de siste tre årene før valgdagen, eller er statsborger i et annet nordisk land og folkeregistrert som bosatt i Norge senest 30. juni.
2  Se standard for kommuneklassifisering 1994.

Standardtegn i tabeller