Statistisk sentralbyrå

Velgerundersøkelse, kommunestyre- og fylkestingsvalget

13 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007. Valgdeltakelse i prosent i utvalget av utenlandske statsborgere med stemmerett1, etter statsborgerskap og alder
Statsborgerskap Valgdeltakelse i prosent. Alder Personer med stemmerett i utvalget. Alder Stemmeberettigede utenlandske statsborgere1. Alder
I alt 18-25 år 26-39 år 40-59 år 60 år og over I alt 18-25 år 26-39 år 40-59 år 60 år og over I alt 18-25 år 26-39 år 40-59 år 60 år og over
I alt 36,4  17,3  32,4  42,8  48,3   6 803  859  2 913  2 346  685  137 555  15 741  54 647  49 869  17 298
                               
Europa 38,2 14,5 33,1 43,9 50,3 3 269  322 1 258 1 258  431 91 186 8 246 32 980 36 294 13 666
Afrika 31,5 22,0 33,2 36,2 :  447  112  246 80 9 10 068 2 277 5 518 2 083  190
Asia 29,5 19,2 30,6 35,1 22,5 2 090  348 1 060  588 94 25 339 4 626 12 811 6 656 1 246
Nord- og Mellom-Amerika 44,1 24,4 30,6 51,8 46,1  448 25  128  191  104 7 457  263 1 842 3 429 1 923
Sør-Amerika 32,4 12,4 30,5 38,5 :  399 48  160  167 24 2 888  318 1 247 1 154  169
Oseania 45,3 : 37,7 51,6 :  150 4 61 62 23  617 11  249  253  104
                               
Norden 41,1 12,4 35,5 47,0 57,1  934 95  335  372  132 48 556 4 593 17 101 19 343 7 519
Vest-Europa ellers, unntatt Tyrkia 44,1 24,6 39,5 47,0 48,7 1 087 56  324  507  200 24 863 1 017 7 286 11 902 4 658
Øst-Europa 22,4 12,7 22,4 26,7 20,9 1 049  132  477  347 93 15 825 2 274 7 417 4 733 1 401
Nord-Amerika og Oseania 45,5 : 31,3 52,5 46,4  514 17  136  235  126 7 391  209 1 638 3 533 2 011
Asia, Afrika, Sør-og Mellom-Amerika, Tyrkia 29,8 19,6 31,0 35,3 29,3 3 219  559 1 641  885  134 40 920 7 648 21 205 10 358 1 709
                               
Vestlige land 42,4 15,8 36,3 47,6 52,7 2 535  168  795 1 114  458 80 810 5 819 26 025 34 778 14 188
Ikke-vestlige land 27,8 18,2 28,8 32,5 25,2 4 268  691 2 118 1 232  227 56 745 9 922 28 622 15 091 3 110
                               
Utvalgte land                              
Danmark 47,6 : 37,7 54,3 58,3  248 19 77 92 60 17 058 1 082 4 923 7 351 3 702
Finland 36,1 : 26,7 42,3 50,0  241 23 86  104 28 4 728  357 1 538 2 188  645
Island 38,9 13,3 31,3 51,1 :  198 30 64 88 16 2 828  425  923 1 238  242
Sverige 37,7 : 36,1 42,0 57,1  247 23  108 88 28 23 942 2 729 9 717 8 566 2 930
Frankrike 45,3 : 33,3 48,2 76,9  192 6 75 85 26 1 664 42  665  743  214
Kroatia 15,5 5,9 15,4 22,2 :  200 34 91 63 12 2 103  373  974  601  155
Serbia og Montenegro 53,0 : 46,6 55,7 76,9  198 17 58 97 26 3 020  202  791 1 561  466
Nederland 22,5 : 18,1 30,3 :  200 14  105 76 5 2 283  185 1 179  828 91
Polen 40,7 : 39,3 41,8 46,2  248 12 61  110 65 8 795  299 2 127 4 277 2 092
Spania 26,5 17,1 27,4 28,2 :  249 41  113 85 10 3 724  693 1 671 1 224  136
Storbritannia 22,1 15,4 25,4 21,9 :  199 39  122 32 6 1 942  362 1 176  316 88
Russland 47,8 : 41,8 55,6 38,5  249 14 79  117 39 6 828  332 2 242 3 131 1 123
Tyrkia 17,5 : 9,1 23,0 19,7  200 21 44 74 61 3 035  435  826  911  863
Tyskland 35,5 23,8 38,4 43,9 :  248 63  138 41 6 4 568 1 103 2 509  855  101
Bosnia-Hercegovina 30,5 17,6 37,6 42,1 :  200 74 85 38 3 2 857  961 1 228  568  100
Somalia 39,7 36,7 39,6 47,1 :  199 30  101 51 17 1 532  223  820  357  132
Sri Lanka 32,8 : 34,4 29,2 :  198 20  125 48 5 1 495  173  916  382 24
Filippinene 38,5 : 31,2 50,0 :  200 16 93 68 23 1 048 80  520  333  115
India 23,2 14,5 27,0 25,4 :  250 62  122 59 7 5 284 1 345 2 659 1 152  128
Irak 24,0 23,1 25,0 22,6 :  200 39 92 62 7 2 327  463 1 070  684  110
Iran 13,9 10,3 15,2 12,7 :  194 29  105 55 5  960  136  543  244 37
Pakistan 36,0 33,3 36,8 42,1 :  250 27  125 76 22 3 662  498 1 710 1 034  420
Thailand 31,0 11,1 31,0 40,0 .  200 27  113 60 - 3 182  350 1 849  960 23
USA 45,0 : 27,3 52,5 45,5  249 10 44  118 77 5 882  165 1 132 2 853 1 732
Chile 34,0 11,1 26,3 42,3 47,4  200 27 57 97 19 1 512  188  446  747  131
1  Utenlandske statsborgere har, dersom de oppfyller de generelle reglene for stemmerett for norske statsborgere, stemmerett ved lokalvalg dersom de har stått innført i folkeregisteret som bosatt de siste tre årene før valgdagen, eller er statsborger i et annet nordisk land og folkeregistrert som bosatt i Norge senest 30. juni.

Standardtegn i tabeller