Statistisk sentralbyrå

Velgerundersøkelse, kommunestyre- og fylkestingsvalget

11 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007. Valgdeltakelse i prosent i utvalget av utenlandske statsborgere med stemmerett1, etter statsborgerskap og botid
Statsborgerskap Valgdeltakelse i prosent. Botid Personer med stemmerett i utvalget. Botid Stemmeberettigede utenlandske statsborgere1. Botid
  I alt 0-9 år 10-19 år 20-29 år 30 år og over Uoppgitt I alt 0-9 år 10-19 år 20-29 år 30 år og over Uoppgitt I alt 0-9 år 10-19 år 20-29 år 30 år og over Uoppgitt
I alt 36,4  29,7  40,9  43,5  52,9  8,8  6 803  4 215  1 202  608  737  41  137 555  74 807  23 916  15 556  20 826  2 450
                                     
Europa 38,2 29,2 42,5 45,9 54,1 8,9 3 269 1 702  676  360  491 40 91 186 41 070 18 058 12 586 17 046 2 426
Afrika 31,5 31,9 : : . .  447  416 23 8 - - 10 068 9 216  621  185 43 3
Asia 29,5 28,7 33,8 29,7 34,8 : 2 090 1 657  253  116 63 1 25 339 20 773 2 621 1 178  748 19
Nord- og Mellom-Amerika 44,1 36,5 46,5 41,2 50,0 .  448  161 76 67  144 - 7 457 2 014 1 412 1 244 2 786 1
Sør-Amerika 32,4 31,9 29,6 42,9 : .  399  207  145 40 7 - 2 888 1 458 1 074  290 65 1
Oseania 45,3 38,9 51,7 : 53,1 .  150 72 29 17 32 -  617  276  130 73  138 -
                                     
Norden 41,1 30,0 47,1 49,5 57,8 8,9  934  347  212  138  197 40 48 556 18 526 9 602 7 470 10 549 2 409
Vest-Europa ellers, unntatt Tyrkia 44,1 38,7 46,0 44,2 49,1 . 1 087  393  213  198  283 - 24 863 8 855 4 903 4 782 6 321 2
Øst-Europa 22,4 22,0 25,1 : : . 1 049  804  225 12 8 - 15 825 12 232 3 268  196  120 9
Nord-Amerika og Oseania 45,5 38,6 47,1 42,6 50,3 .  514  159  100 80  175 - 7 391 1 708 1 486 1 290 2 907 -
Asia, Afrika, Sør-og Mellom-Amerika, Tyrkia 29,8 29,6 31,3 29,4 33,9 : 3 219 2 512  452  180 74 1 40 920 33 486 4 657 1 818  929 30
                                     
Vestlige land 42,4 33,0 46,8 46,5 53,9 8,9 2 535  899  525  416  655 40 80 810 29 089 15 991 13 542 19 777 2 411
Ikke-vestlige land 27,8 27,5 28,7 27,3 32,4 : 4 268 3 316  677  192 82 1 56 745 45 718 7 925 2 014 1 049 39
                                     
Utvalgte land                                    
Danmark 47,6 32,8 43,9 55,9 59,6 :  248 61 57 34 89 7 17 058 4 165 3 170 3 119 6 157  447
Finland 36,1 25,5 50,0 34,8 56,2 :  241 98 54 46 32 11 4 728 2 010  817  971  710  220
Island 38,9 20,0 41,5 53,5 48,6 :  198 60 53 43 37 5 2 828  907  747  673  423 78
Sverige 37,7 30,5 50,0 : 56,4 :  247  128 48 15 39 17 23 942 11 444 4 868 2 707 3 259 1 664
Frankrike 45,3 32,9 48,1 : 60,5 .  192 79 52 23 38 - 1 664  711  377  278  298 -
Serbia og Montenegro 15,5 15,0 : : : .  200  173 20 2 5 - 2 103 1 771  215 44 71 2
Nederland 53,0 46,8 50,0 47,5 72,1 .  198 79 36 40 43 - 3 020 1 003  695  612  710 -
Polen 22,5 17,0 48,6 : : .  200  153 37 9 1 - 2 283 1 730  427  107 19 -
Storbritannia 40,7 37,8 40,0 40,0 43,0 .  248 45 45 65 93 - 8 795 2 047 1 683 2 177 2 887 1
Russland 26,5 25,9 : . . .  249  239 10 - - - 3 724 3 570  151 3 - -
Tyrkia 22,1 24,1 19,2 : : .  199  158 26 12 3 - 1 942 1 457  285  138 56 6
Tyskland 47,8 41,3 65,8 47,5 51,1 .  249  126 38 40 45 - 6 828 3 460 1 166  951 1 250 1
Bosnia-Hercegovina 17,5 18,3 17,1 . . .  200 60  140 - - - 3 035  974 2 055 2 - 4
Somalia 35,5 36,0 : . . .  248  239 9 - - - 4 568 4 398  168 2 - -
Afghanistan 30,5 31,0 : . . .  200  197 3 - - - 2 857 2 829 19 2 - 7
Sri Lanka 39,7 42,1 32,7 : : .  199  145 49 4 1 - 1 532 1 104  373 50 5 -
Filippinene 32,8 33,5 : : : .  198  173 18 6 1 - 1 495 1 299  154 40 2 -
India 38,5 37,1 35,6 41,0 : .  200  105 45 39 11 - 1 048  534  246  185 83 -
Irak 23,2 23,6 : . . .  250  246 4 - - - 5 284 5 217 57 6 - 4
Iran 24,0 22,8 : : . .  200  184 12 4 - - 2 327 2 157  153 13 - 4
Kina 13,9 13,9 : . . .  194  180 14 - - -  960  869 84 6 1 -
Pakistan 36,0 38,3 40,4 28,2 33,3 :  250  115 47 39 48 1 3 662 1 846  662  589  564 1
Thailand 31,0 30,5 35,5 : . .  200  164 31 5 - - 3 182 2 630  462 83 6 1
USA 45,0 38,2 46,8 39,5 50,0 .  249 55 47 43  104 - 5 882 1 168 1 158 1 046 2 510 -
Chile 34,0 33,3 29,5 50,0 : .  200 57  112 26 5 - 1 512  409  848  209 46 -
1  Utenlandske statsborgere har, dersom de oppfyller de generelle reglene for stemmerett for norske statsborgere, stemmerett ved lokalvalg dersom de har stått innført i folkeregisteret som bosatt de siste tre årene før valgdagen, eller er statsborger i et annet nordisk land og folkeregistrert som bosatt i Norge senest 30. juni.

Standardtegn i tabeller