Statistisk sentralbyrå

Velgerundersøkelse, kommunestyre- og fylkestingsvalget

10 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007. Valgdeltakelse i prosent i utvalget av utenlandske statsborgere med stemmerett1, etter kjønn og botid
Botid Valgdeltakelse i prosent Personer med stemmerett i utvalget Stemmeberettigede utenlandske statsborgere1
I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
I alt 36,4 34,2 38,5 6 803 3 160 3 643  137 555 67 543 70 012
                   
0-9 år 29,7 28,2 31,1 4 215 1 890 2 325 74 807 36 542 38 265
10-19 år 40,9 36,4 44,8 1 202  557  645 23 916 11 736 12 180
20-29 år 43,5 37,5 50,6  608  322  286 15 556 8 099 7 457
30 år og over 52,9 52,8 52,9  737  366  371 20 826 9 688 11 138
Uoppgitt 8,8 12,3 : 41 25 16 2 450 1 478  972
1  Utenlandske statsborgere har, dersom de oppfyller de generelle reglene for stemmerett for norske statsborgere, stemmerett ved lokalvalg dersom de har stått innført i folkeregisteret som bosatt de siste tre årene før valgdagen, eller er statsborger i et annet nordisk land og folkeregistrert som bosatt i Norge senest 30. juni.

Standardtegn i tabeller