Statistisk sentralbyrå

Velgerundersøkelse, kommunestyre- og fylkestingsvalget

9 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007. Valgdeltakelse i prosent i utvalget av utenlandske statsborgere med stemmerett1, etter kjønn og alder
Alder Valgdeltakelse i prosent Personer med stemmerett i utvalget Stemmeberettigede utenlandske statsborgere1
I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
I alt 36,4 34,2 38,5 6 803 3 160 3 643  137 555 67 543 70 012
                   
18-21 år 19,8 15,8 24,0  361  194  167 6 473 3 432 3 041
22-25 år 15,4 16,6 14,2  498  245  253 9 268 4 543 4 725
26-29 år 21,1 16,3 25,2  739  307  432 13 528 5 937 7 591
30-39 år 36,1 35,2 36,9 2 174  967 1 207 41 119 19 826 21 293
40-49 år 42,9 39,9 46,2 1 532  747  785 31 087 16 085 15 002
50-59 år 42,6 37,1 48,4  814  407  407 18 782 9 986 8 796
60 år og over 48,3 48,3 48,3  685  293  392 17 298 7 734 9 564
1  Utenlandske statsborgere har, dersom de oppfyller de generelle reglene for stemmerett for norske statsborgere, stemmerett ved lokalvalg dersom de har stått innført i folkeregisteret som bosatt de siste tre årene før valgdagen, eller er statsborger i et annet nordisk land og folkeregistrert som bosatt i Norge senest 30. juni.

Standardtegn i tabeller