Statistisk sentralbyrå

Velgerundersøkelse, kommunestyre- og fylkestingsvalget

8 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007. Valgdeltakelse i prosent i utvalget av utenlandske statsborgere med stemmerett1, etter statsborgerskap og kjønn
Statsborgerskap Valgdeltakelse i prosent Personer med stemmerett i utvalget Stemmeberettigede utenlandske statsborgere1
  I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
I alt 36,4 34,2 38,5 6 803 3 160 3 643  137 555 67 543 70 012
                   
Europa 38,2 35,2 41,5 3 269 1 625 1 644 91 186 46 022 45 164
Afrika 31,5 33,7 28,7  447  250  197 10 068 5 623 4 445
Asia 29,5 27,1 31,1 2 090  814 1 276 25 339 10 839 14 500
Nord- og Mellom-Amerika 44,1 43,5 44,5  448  202  246 7 457 3 424 4 033
Sør-Amerika 32,4 27,3 36,6  399  177  222 2 888 1 268 1 620
Oseania 45,3 52,2 34,5  150 92 58  617  367  250
                   
Norden 41,1 38,3 44,1  934  457  477 48 556 24 538 24 018
Vest-Europa ellers, unntatt Tyrkia 44,1 39,4 50,4 1 087  617  470 24 863 14 112 10 751
Øst-Europa 22,4 16,0 26,7 1 049  435  614 15 825 6 211 9 614
Nord-Amerika og Oseania 45,5 45,7 45,3  514  263  251 7 391 3 549 3 842
Asia, Afrika, Sør-og Mellom-Amerika, Tyrkia 29,8 28,7 30,8 3 219 1 388 1 831 40 920 19 133 21 787
                   
Vestlige land 42,4 39,2 46,0 2 535 1 337 1 198 80 810 42 199 38 611
Ikke-vestlige land 27,8 25,5 29,5 4 268 1 823 2 445 56 745 25 344 31 401
                   
Utvalgte land                  
Danmark 47,6 44,2 51,8  248  138  110 17 058 9 106 7 952
Finland 36,1 23,6 43,4  241 89  152 4 728 1 904 2 824
Island 38,9 42,0 35,7  198  100 98 2 828 1 406 1 422
Sverige 37,7 35,4 40,2  247  130  117 23 942 12 122 11 820
Frankrike 45,3 39,6 52,3  192  106 86 1 664  971  693
Serbia og Montenegro 15,5 18,9 11,2  200  111 89 2 103 1 120  983
Nederland 53,0 48,1 58,7  198  106 92 3 020 1 655 1 365
Polen 22,5 13,3 30,0  200 90  110 2 283  973 1 310
Storbritannia 40,7 38,2 45,1  248  157 91 8 795 5 432 3 363
Russland 26,5 17,9 29,7  249 67  182 3 724 1 108 2 616
Tyrkia 22,1 21,6 22,9  199  116 83 1 942 1 161  781
Tyskland 47,8 44,4 51,2  249  126  123 6 828 3 450 3 378
Bosnia-Hercegovina 17,5 14,3 20,6  200 98  102 3 035 1 522 1 513
Somalia 35,5 41,2 27,0  248  148  100 4 568 2 677 1 891
Afghanistan 30,5 34,1 23,9  200  129 71 2 857 1 904  953
Sri Lanka 39,7 30,2 43,2  199 53  146 1 532  447 1 085
Filippinene 32,8 17,9 35,3  198 28  170 1 495  246 1 249
India 38,5 35,7 40,0  200 70  130 1 048  426  622
Irak 23,2 22,1 24,8  250  149  101 5 284 3 105 2 179
Iran 24,0 23,4 24,5  200 94  106 2 327 1 249 1 078
Kina 13,9 12,8 14,8  194 86  108  960  391  569
Pakistan 36,0 35,7 36,2  250  112  138 3 662 1 637 2 025
Thailand 31,0 : 31,7  200 11  189 3 182  245 2 937
USA 45,0 44,0 45,9  249  116  133 5 882 2 763 3 119
Chile 34,0 30,4 40,0  200  125 75 1 512  845  667
1  Utenlandske statsborgere har, dersom de oppfyller de generelle reglene for stemmerett for norske statsborgere, stemmerett ved lokalvalg dersom de har stått innført i folkeregisteret som bosatt de siste tre årene før valgdagen, eller er statsborger i et annet nordisk land og folkeregistrert som bosatt i Norge senest 30. juni.

Standardtegn i tabeller