Statistisk sentralbyrå

Velgerundersøkelse, kommunestyre- og fylkestingsvalget

7 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007. Valgdeltakelse i prosent i utvalget av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn1, etter landsdel/sentralitet/kommunestørrelse og kjønn
Landsdel/sentralitet/kommunestørrelse Valgdeltakelse i prosent Personer med stemmerett i utvalget Stemmeberettigede norske statsborgere med innvandrerbakgrunn1
I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
I alt 40,3 38,8 41,7 6 787 3 088 3 699  141 500 69 091 72 409
                   
Landsdel                  
1 Oslo og Akershus 37,8 37,0 38,5 1 320  597  723 27 002 12 848 14 154
2 Hedmark og Oppland 41,4 40,2 42,6 3 175 1 524 1 651 70 714 36 035 34 679
3 Sør-Østlandet 41,8 36,1 47,5  228  104  124 5 245 2 391 2 854
4 Agder og Rogaland 35,3 32,3 37,8  877  378  499 16 253 7 715 8 538
5 Vestlandet 42,1 41,4 42,7  643  273  370 12 464 5 842 6 622
6 Trøndelag 43,5 38,2 48,6  269  118  151 5 533 2 503 3 030
7 Nord-Norge 45,6 47,2 44,8  275 94  181 4 289 1 757 2 532
                   
Sentralitet2                  
Minst sentrale kommuner 48,0 45,9 49,1  317  107  210 5 160 1 979 3 181
Mindre sentrale kommuner 46,0 39,7 51,7  215 93  122 3 682 1 551 2 131
Noe sentrale kommuner 37,8 36,0 39,4 1 138  498  640 22 901 10 750 12 151
Mest sentrale kommuner 40,2 39,1 41,4 5 117 2 390 2 727  109 757 54 811 54 946
                   
Kommunestørrelse. Folkemengde 1.1.2007                  
Under 2 000 66,8 : 68,8 55 10 45  854  292  562
2 000-4 999 47,3 39,5 51,8  230 79  151 4 068 1 623 2 445
5 000-9 999 45,9 46,7 45,3  436  160  276 7 428 3 103 4 325
10 000-19 999 39,3 40,0 38,7  695  295  400 13 423 6 151 7 272
20 000-49 999 41,4 39,6 43,0 1 160  498  662 25 743 12 305 13 438
50 000 og over 39,1 37,8 40,5 4 211 2 046 2 165 89 984 45 617 44 367
1  Personer med to utenlandsfødte foreldre.
2  Se standard for kommuneklassifisering 1994.

Standardtegn i tabeller