Statistisk sentralbyrå

Velgerundersøkelse, kommunestyre- og fylkestingsvalget

6 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007. Valgdeltakelse i prosent i utvalget av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn1, etter landbakgrunn og alder
Landbakgrunn2 Valgdeltakelse i prosent. Alder Personer med stemmerett i utvalget. Alder Stemmeberettigede norske statsborgere med innvandrerbakgrunn1. Alder
I alt 18-25 år 26-39 år 40-59 år 60 år og over I alt 18-25 år 26-39 år 40-59 år 60 år og over I alt 18-25 år 26-39 år 40-59 år 60 år og over
I alt 40,3  23,3  32,0  45,5  59,8  6 787  937  1 866  2 638  1 346  141 500  22 332  40 687  56 084  22 397
                               
Europa 42,3 18,6 30,1 42,2 64,1 2 742  325  619  967  831 51 561 6 360 12 128 19 097 13 976
Afrika 34,3 23,4 29,8 40,4 51,4  850  143  319  336 52 16 779 2 931 5 810 6 937 1 101
Asia 39,9 26,1 33,6 49,2 47,5 2 295  374  741 1 015  165 64 412 11 951 20 808 26 667 4 986
Nord- og Mellom-Amerika 55,8 32,4 36,0 52,3 65,1  400 25 67 98  210 2 978  155  480  701 1 642
Sør-Amerika 35,9 20,3 32,4 41,0 52,4  400 69  107  182 42 5 630  933 1 445 2 629  623
Oseania 57,0 : : 55,0 65,2  100 1 13 40 46  140 2 16 53 69
                               
Norden 66,2 : 53,1 66,7 69,1  468 7 44  120  297 9 028  207  785 2 388 5 648
Vest-Europa ellers, unntatt Tyrkia 64,3 : 53,8 59,0 69,9  527 12 52  130  333 7 103  177  754 1 895 4 277
Øst-Europa 30,6 16,2 23,6 33,8 52,8 1 497  240  424  649  184 28 154 4 536 7 719 12 281 3 618
Nord-Amerika og Oseania 64,5 : : 63,4 67,2  343 8 22 77  236 2 081 47  130  329 1 575
Asia, Afrika, Sør-og Mellom-Amerika, Tyrkia 38,4 25,1 33,0 47,2 47,5 3 952  670 1 324 1 662  296 95 134 17 365 31 299 39 191 7 279
                               
Vestlige land 65,3 21,9 52,4 63,2 69,2 1 338 27  118  327  866 18 212  431 1 669 4 612 11 500
Ikke-vestlige land 36,6 23,3 31,2 43,9 49,3 5 449  910 1 748 2 311  480  123 288 21 901 39 018 51 472 10 897
                               
Utvalgte land                              
Danmark 40,3 : : 45,5 59,8  200 3 11 50  136 4 362 68  264 1 017 3 013
Sverige 67,0 : 61,5 74,0 65,6  200 2 26 50  122 3 092 72  318  853 1 849
Kroatia 23,0 11,8 13,3 28,0 :  200 34 60 82 24 1 563  244  460  664  195
Polen 42,4 : 29,7 41,9 63,9  198 20 37  105 36 4 410  510  866 2 274  760
Storbritannia 69,7 : : 83,3 67,7  198 6 17 42  133 1 676 30  140  327 1 179
Russland 37,5 32,1 36,5 35,4 :  200 28 74 79 19 2 425  419  722 1 073  211
Tyrkia 36,4 24,2 35,4 50,0 :  250 66 99 68 17 7 276 1 440 2 870 2 533  433
Tyskland 66,7 : : 67,5 69,9  198 3 19 40  136 2 781 52  267  691 1 771
Bosnia-Hercegovina 28,8 12,5 22,2 35,1 :  250 40 72  114 24 8 388 1 468 2 369 3 656  895
Makedonia 17,5 13,6 20,0 20,0 :  200 44 55 85 16 1 710  379  525  701  105
Serbia 15,6 10,9 13,8 16,3 :  250 55 80  104 11 5 528 1 232 1 798 2 196  302
Eritrea 36,0 22,2 36,2 39,6 :  200 27 69 96 8 1 343  188  471  638 46
Marokko 26,5 26,7 21,3 30,3 :  200 30 75 76 19 3 868  666 1 303 1 609  290
Somalia 37,6 25,0 32,4 52,4 :  250 56  105 82 7 4 905 1 172 2 037 1 536  160
Sri Lanka 51,2 30,3 51,9 55,2 :  250 33 77  134 6 5 862  741 1 892 3 002  227
Filippinene 35,2 17,2 35,3 40,0 :  250 29 85  120 16 4 736  467 1 395 2 509  365
India 44,0 30,6 30,9 53,9 :  200 36 68 76 20 3 753  643 1 083 1 600  427
Irak 32,4 15,7 30,6 44,6 :  250 51 98 92 9 5 877 1 313 2 168 2 121  275
Iran 38,6 27,7 26,7 48,8 :  249 47 60  125 17 7 985 1 457 1 981 4 044  503
Kina 24,5 : 4,7 30,0 31,6  200 19 43  100 38 2 414  287  567 1 143  417
Pakistan 45,6 31,7 40,0 60,0 :  250 63 85 90 12 14 582 3 923 5 051 4 507 1 101
Thailand 33,2 13,8 26,0 43,6 :  199 29 73 94 3 2 101  256  741 1 036 68
Vietnam 38,4 20,6 30,5 50,0 48,0  250 34 95 96 25 11 770 1 981 4 403 4 324 1 062
USA 65,0 : : 65,6 66,7  200 5 7 32  156 1 679 37 94  250 1 298
Chile 32,5 18,8 28,6 39,1 :  200 48 42 92 18 3 975  777  972 1 880  346
1  Personer med to utenlandsfødte foreldre.
2  Eget, mors eller fars fødeland.

Standardtegn i tabeller