Statistisk sentralbyrå

Velgerundersøkelse, kommunestyre- og fylkestingsvalget

5 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007. Valgdeltakelse i prosent i utvalget av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn1, etter fylke og kjønn
  Valgdeltakelse i prosent Personer med stemmerett i utvalget Stemmeberettigede norske statsborgere med innvandrerbakgrunn1
  I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
I alt 40,3 38,8 41,7 6 787 3 088 3 699  141 500 69 091 72 409
                   
01 Østfold 37,3 41,9 32,2  444  220  224 9 147 4 419 4 728
02 Akershus 42,7 40,5 44,9  799  366  433 18 111 8 729 9 382
03 Oslo 41,0 40,1 41,9 2 376 1 158 1 218 52 603 27 306 25 297
04 Hedmark 40,2 34,6 46,5  122 58 64 2 759 1 257 1 502
05 Oppland 43,8 38,4 48,7  106 46 60 2 486 1 134 1 352
06 Buskerud 40,2 36,9 43,1  401  180  221 8 571 4 124 4 447
07 Vestfold 37,1 31,6 41,4  295  119  176 5 616 2 556 3 060
08 Telemark 34,0 30,4 37,2  180 78  102 3 668 1 749 1 919
09 Aust-Agder 45,8 52,2 41,5  115 43 72 1 977  904 1 073
10 Vest-Agder 37,6 33,5 41,2  263  113  150 4 903 2 343 2 560
11 Rogaland 31,7 27,9 35,1  499  222  277 9 373 4 468 4 905
12 Hordaland 41,3 42,6 40,2  456  207  249 8 798 4 295 4 503
14 Sogn og Fjordane 49,8 : 52,9 50 20 30 1 014  422  592
15 Møre og Romsdal 42,1 34,0 47,0  137 46 91 2 652 1 125 1 527
16 Sør-Trøndelag 42,0 37,1 46,4  220 92  128 4 572 2 107 2 465
17 Nord-Trøndelag 52,6 43,6 : 49 26 23  961  396  565
18 Nordland 49,6 53,2 47,1  110 41 69 1 821  775 1 046
19 Troms Romsa 43,5 42,9 43,8  102 33 69 1 495  619  876
20 Finnmark Finnmárku 42,3 : 42,9 63 20 43  973  363  610
1  Personer med to utenlandsfødte foreldre.

Standardtegn i tabeller