Statistisk sentralbyrå

Velgerundersøkelse, kommunestyre- og fylkestingsvalget

4 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007. Valgdeltakelse i prosent i utvalget av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn1, etter landbakgrunn og botid
Landbakgrunn2 Valgdeltakelse i prosent. Botid Personer med stemmerett i utvalget. Botid Stemmeberettigede norske statsborgere med innvandrerbakgrunn1. Botid
I alt 0-9 år 10-19 år 20-29 år 30 år og over I alt 0-9 år 10-19 år 20-29 år 30 år og over I alt 0-9 år 10-19 år 20-29 år 30 år og over
I alt 40,3  30,8  34,1  43,4  60,6  6 787  1 186  2 823  1 248  1 530  141 500  22 541  63 499  29 085  26 375
                               
Europa 42,3 28,2 29,4 45,9 63,2 2 742  449  949  347  997 51 561 6 921 20 817 6 988 16 835
Afrika 34,3 29,7 32,9 41,9 41,0  850  214  427  165 44 16 779 4 295 8 152 2 987 1 345
Asia 39,9 33,5 37,8 42,2 55,7 2 295  425 1 144  563  163 64 412 10 546 30 637 17 434 5 795
Nord- og Mellom-Amerika 55,8 29,6 34,6 56,8 65,5  400 51 64 52  233 2 978  390  465  319 1 804
Sør-Amerika 35,9 27,9 31,5 47,5 48,4  400 38  228  100 34 5 630  378 3 415 1 328  509
Oseania 57,0 : : 52,4 62,7  100 9 11 21 59  140 11 13 29 87
                               
Norden 66,2 : 52,6 55,8 68,6  468 16 35 49  368 9 028  264  576 1 035 7 153
Vest-Europa ellers, unntatt Tyrkia 64,3 49,0 57,1 53,8 68,3  527 29 38 67  393 7 103  322  497  943 5 341
Øst-Europa 30,6 24,6 25,6 44,0 52,3 1 497  364  757  168  208 28 154 5 358 16 453 2 761 3 582
Nord-Amerika og Oseania 64,5 : : 64,8 67,2  343 20 21 33  269 2 081  116 86  148 1 731
Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika, Tyrkia 38,4 31,7 36,5 42,3 50,6 3 952  757 1 972  931  292 95 134 16 481 45 887 24 198 8 568
                               
Vestlige land 65,3 54,0 54,0 55,4 68,3 1 338 65 94  149 1 030 18 212  702 1 159 2 126 14 225
Ikke-vestlige land 36,6 30,0 33,7 42,5 51,1 5 449 1 121 2 729 1 099  500  123 288 21 839 62 340 26 959 12 150
                               
Utvalgte land                              
Danmark 40,3 : : : 60,6  200 3 8 14  175 4 362 41  156  350 3 815
Sverige 67,0 : : : 67,6  200 12 19 24  145 3 092  185  296  336 2 275
Kroatia 23,0 14,1 25,6 24,0 43,2  200 99 39 25 37 1 563  715  300  164  384
Polen 42,4 : 35,9 45,5 56,7  198 10 92 66 30 4 410  252 1 963 1 505  690
Storbritannia 69,7 : : : 70,5  198 5 14 23  156 1 676 38 74  176 1 388
Russland 37,5 38,1 36,5 : :  200  113 74 9 4 2 425 1 332  956 55 82
Tyrkia 36,4 27,5 38,7 39,7 32,1  250 40  119 63 28 7 276  977 3 291 2 249  759
Tyskland 66,7 : : : 71,1  198 18 10 18  152 2 781  148  174  295 2 164
Bosnia-Hercegovina 28,8 : 28,2 : :  250 18  220 2 10 8 388  509 7 600  104  175
Makedonia 17,5 : 14,4 25,7 23,5  200 20  111 35 34 1 710  146 1 050  257  257
Serbia 15,6 6,1 14,5 : :  250 66  159 5 20 5 528 1 614 3 294  219  401
Eritrea 36,0 : 34,3 46,7 :  200 17  137 45 1 1 343  129  897  306 11
Marokko 26,5 20,0 23,9 32,9 :  200 35 71 73 21 3 868  584 1 537 1 306  441
Somalia 37,6 37,6 35,8 : .  250  109  137 4 - 4 905 1 987 2 857 47 14
Sri Lanka 51,2 : 55,6 42,5 :  250 22  180 40 8 5 862  660 4 145  944  113
Filippinene 35,2 38,0 35,1 37,0 :  250 50  114 73 13 4 736  930 2 053 1 482  271
India 44,0 : 41,1 41,8 59,0  200 14 56 91 39 3 753  259 1 058 1 672  764
Irak 32,4 32,7 31,6 : :  250  147 98 3 2 5 877 3 443 2 364 53 17
Iran 38,6 32,5 40,4 : :  249 40  198 9 2 7 985 1 517 5 879  541 48
Kina 24,5 14,8 20,4 21,6 :  200 27  103 51 19 2 414  326 1 316  472  300
Pakistan 45,6 : 38,6 48,9 60,3  250 19 83 90 58 14 582  829 4 343 5 788 3 622
Thailand 33,2 44,4 24,5 39,5 :  199 54  106 38 1 2 101  531 1 167  372 31
Vietnam 38,4 : 36,2 40,3 :  250 4  116  129 1 11 770  709 5 802 5 192 67
USA 65,0 : : : 66,9  200 9 7 9  175 1 679 93 58  100 1 428
Chile 32,5 : 29,5 44,4 :  200 1  156 36 7 3 975 70 2 800  878  227
1  Personer med to utenlandsfødte foreldre.
2  Eget, mors eller fars fødeland.

Standardtegn i tabeller