Statistisk sentralbyrå

Velgerundersøkelse, kommunestyre- og fylkestingsvalget

3 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007. Valgdeltakelse i prosent i utvalget av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn1, etter kjønn og botid
Botid Valgdeltakelse i prosent Personer med stemmerett i utvalget Stemmeberettigede norske statsborgere med innvandrerbakgrunn1
I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
I alt 40,3 38,8 41,7 6 787 3 088 3 699  141 500 69 091 72 409
                   
0-9 år 30,8 31,3 30,5 1 186  459  727 22 541 9 632 12 909
10-19 år 34,1 32,9 35,3 2 823 1 360 1 463 63 499 31 791 31 708
20-29 år 43,4 39,9 47,3 1 248  633  615 29 085 14 855 14 230
30 år og over 60,6 58,5 62,4 1 530  636  894 26 375 12 813 13 562
1  Personer med to utenlandsfødte foreldre.

Standardtegn i tabeller