Statistisk sentralbyrå

Velgerundersøkelse, kommunestyre- og fylkestingsvalget

2 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007. Valgdeltakelse i prosent i utvalget av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn1, etter kjønn og alder
Alder Valgdeltakelse i prosent Personer med stemmerett i utvalget Stemmeberettigede norske statsborgere med innvandrerbakgrunn1
I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
I alt 40,3 38,8 41,7 6 787 3 088 3 699  141 500 69 091 72 409
18-21 år 27,4 29,7 25,5  508  229  279 11 653 5 962 5 691
22-25 år 18,4 14,3 22,3  429  202  227 10 679 5 385 5 294
26-29 år 24,1 22,5 25,5  445  216  229 10 501 4 978 5 523
30-39 år 34,7 32,0 37,0 1 421  594  827 30 186 13 748 16 438
40-49 år 44,1 42,7 45,6 1 625  830  795 34 671 18 177 16 494
50-59 år 47,9 49,0 46,8 1 013  484  529 21 413 10 891 10 522
60 år og over 59,8 56,0 62,9 1 346  533  813 22 397 9 950 12 447
1  Personer med to utenlandsfødte foreldre.

Standardtegn i tabeller