Statistisk sentralbyrå

Velgerundersøkelse, kommunestyre- og fylkestingsvalget

1 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007. Valgdeltakelse i prosent i utvalget av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn1, etter landbakgrunn og kjønn
Landbakgrunn2 Valgdeltakelse i prosent Personer med stemmerett i utvalget Stemmeberettigede norske statsborgere med innvandrerbakgrunn1
I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
I alt 40,3 38,8 41,7 6 787 3 088 3 699  141 500 69 091 72 409
                   
Europa 42,3 38,8 45,1 2 742 1 191 1 551 51 561 23 151 28 410
Afrika 34,3 33,2 35,6  850  466  384 16 779 9 430 7 349
Asia 39,9 40,0 39,7 2 295 1 080 1 215 64 412 32 673 31 739
Nord- og Mellom-Amerika 55,8 54,1 56,9  400  154  246 2 978 1 100 1 878
Sør-Amerika 35,9 35,2 36,4  400  160  240 5 630 2 688 2 942
Oseania 57,0 62,2 54,0  100 37 63  140 49 91
                   
Norden 66,2 62,7 68,4  468  180  288 9 028 3 513 5 515
Vest-Europa ellers, unntatt Tyrkia 64,3 62,5 65,8  527  221  306 7 103 3 103 4 000
Øst-Europa 30,6 27,0 33,5 1 497  649  848 28 154 12 554 15 600
Nord-Amerika og Oseania 64,5 65,1 64,1  343  130  213 2 081  779 1 302
Asia, Afrika,Sør- og Mellom-Amerika, Tyrkia 38,4 38,2 38,6 3 952 1 908 2 044 95 134 49 142 45 992
                   
Vestlige land 65,3 62,9 66,9 1 338  531  807 18 212 7 395 10 817
Ikke-vestlige land 36,6 35,9 37,3 5 449 2 557 2 892  123 288 61 696 61 592
                   
Utvalgte land                  
Danmark 69,0 67,9 69,7  200 78  122 4 362 1 830 2 532
Sverige 67,0 64,2 68,9  200 81  119 3 092 1 092 2 000
Serbia 15,6 13,6 17,8  250  132  118 5 528 2 898 2 630
Kroatia 23,0 21,9 24,2  200  105 95 1 563  819  744
Polen 42,4 37,5 45,2  198 72  126 4 410 1 453 2 957
Storbritannia 69,7 73,7 67,2  198 76  122 1 676  636 1 040
Russland 37,5 44,1 36,1  200 34  166 2 425  527 1 898
Tyrkia 36,4 36,9 35,8  250  141  109 7 276 3 981 3 295
Tyskland 66,7 65,4 67,5  198 78  120 2 781 1 090 1 691
Bosnia-Hercegovina 28,8 28,7 28,9  250  122  128 8 388 4 137 4 251
Makedonia 17,5 15,3 19,6  200 98  102 1 710  926  784
Eritrea 36,0 38,5 33,3  200  104 96 1 343  726  617
Marokko 26,5 24,4 29,9  200  123 77 3 868 2 287 1 581
Somalia 37,6 38,1 37,1  250  118  132 4 905 2 611 2 294
Sri Lanka 51,2 47,9 55,6  250  142  108 5 862 3 458 2 404
Filippinene 35,2 27,7 36,9  250 47  203 4 736 1 071 3 665
India 44,0 44,2 43,7  200  113 87 3 753 1 969 1 784
Irak 32,4 33,3 30,8  250  159 91 5 877 3 645 2 232
Iran 38,6 40,0 36,8  249  135  114 7 985 4 568 3 417
Kina 24,5 20,5 27,7  200 88  112 2 414 1 067 1 347
Pakistan 45,6 50,0 40,5  250  134  116 14 582 7 868 6 714
Thailand 33,2 13,0 35,8  199 23  176 2 101  311 1 790
Vietnam 38,4 35,2 41,8  250  128  122 11 770 5 976 5 794
USA 65,0 64,1 65,6  200 78  122 1 679  637 1 042
Chile 32,5 34,0 31,1  200 97  103 3 975 2 074 1 901
1  Personer med to utenlandsfødte foreldre.
2  Eget, mors eller fars fødeland.

Standardtegn i tabeller