Statistisk sentralbyrå

Velgerundersøkelse blant innvandrere, stortingsvalget

6 Stortingsvalget 2009. Valgdeltakelse i prosent i utvalget av innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre med norsk statsborgerskap. Etter landbakgrunn og alder
Landbakgrunn1 Valgdeltakelse i prosent. Alder Personer med stemmerett i utvalget. Alder Stemmeberettigede norske statsborgere med innvandringsbakgrunn. Alder
I alt 18-25 år 26-39 år 40-59 år 60 år og over I alt 18-25 år 26-39 år 40-59 år 60 år og over I alt 18-25 år 26-39 år 40-59 år 60 år og over
I alt 52,2 40,2 46,6 56,2 65,3 6 785  998 1 778 2 646 1 363  163 103 26 914 46 913 64 379 24 897
                               
Europa 52,8 30,8 44,4 54,3 70,3 2 741  337  602  996  806 56 132 7 323 13 320 20 710 14 779
Afrika 53,1 44,5 51,4 58,3 51,0  648  124  214  269 41 21 151 3 980 7 169 8 644 1 358
Asia 50,3 43,8 45,8 55,9 54,9 2 499  447  760 1 077  215 76 329 14 432 24 132 31 358 6 407
Nord- og Mellom Amerika 69,4 : 52,3 64,7 80,1  398 19 88 85  206 3 063  180  603  771 1 509
Sør-Amerika 57,0 39,1 54,3 65,6 61,9  399 70 99  182 48 6 291  998 1 670 2 849  774
Oseania 69,0 : : 73,0 76,6  100 1 15 37 47  137 1 19 47 70
                               
Norden 76,7 : 52,8 79,9 80,1  470 9 40  120  301 8 802  218  743 2 237 5 604
Vest-Europa ellers, unntatt Tyrkia 75,9 : 71,5 77,7 76,9  522 14 42  137  329 7 173  219  776 1 850 4 328
Øst-Europa 43,9 28,2 42,3 48,8 53,7 1 499  269  418  649  163 32 158 5 367 8 713 13 775 4 303
Nord-Amerika og Oseania 74,0 : 30,8 69,5 80,2  338 7 32 69  230 1 919 47  145  311 1 416
Asia,Afrika,Sør-og Mellom-Amerika, Tyrkia 50,7 43,4 47,2 56,3 53,6 3 956  699 1 246 1 671  340  113 051 21 063 36 536 46 206 9 246
                               
                               
EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand2 72,1 44,2 64,4 70,0 77,9 1 642 64  174  478  926 26 220 1 231 3 357 8 276 13 356
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS 48,4 40,0 45,3 54,1 50,6 5 143  934 1 604 2 168  437  136 883 25 683 43 556 56 103 11 541
                               
                               
Utvalgte land                              
Danmark 79,4 : : 86,5 81,3  199 2 16 37  144 4 218 75  237  972 2 934
Sverige 80,9 : : 80,4 85,1  199 5 17 56  121 3 021 80  300  761 1 880
Kroatia 43,2 26,7 48,1 43,5 :  199 30 54 92 23 1 827  289  499  785  254
Polen 61,5 : 67,6 62,0 63,6  200 22 37  108 33 4 518  498  882 2 261  877
Storbritannia 77,7 : : 82,4 78,3  197 6 14 34  143 1 615 30  141  298 1 146
Russland 54,0 34,0 63,2 63,6 :  200 50 57 77 16 3 329  672  944 1 416  297
Tyrkia 41,6 40,0 43,1 44,4 :  250 45  102 90 13 7 999 1 519 3 088 2 848  544
Tyskland 73,9 : : 75,8 73,7  199 5 18 62  114 2 870 75  293  689 1 813
Bosnia-Hercegovina 36,8 25,0 31,6 47,6 28,0  250 44 76  105 25 8 845 1 542 2 418 3 776 1 109
Makedonia 30,5 22,2 37,9 31,5 :  200 36 58 92 14 1 725  349  548  699  129
Kosovo 25,2 17,4 20,3 34,0 :  250 69 79 94 8 5 984 1 507 1 908 2 358  211
Marokko 51,5 54,5 47,1 55,7 :  200 33 70 79 18 4 318  731 1 431 1 793  363
Somalia 52,8 44,3 50,5 61,5 :  250 61 93 91 5 7 029 1 717 2 736 2 348  228
Afghanistan 50,0 41,3 52,9 53,8 :  200 75 68 52 5 1 821  661  582  482 96
Sri Lanka 63,2 55,3 56,3 68,8 :  250 38 71  125 16 6 645  934 1 808 3 566  337
Filippinene 53,2 : 44,8 59,3 :  250 15 67  145 23 5 459  507 1 604 2 859  489
India 60,0 54,3 56,7 64,2 :  200 35 60 81 24 4 217  716 1 218 1 761  522
Irak 48,6 33,9 50,0 52,1 :  249 59 84 94 12 8 425 2 062 2 929 3 047  387
Iran 52,4 51,3 46,0 57,6 :  250 39 63  125 23 9 327 1 647 2 382 4 651  647
Kina 36,5 36,0 35,7 36,0 39,4  200 25 42  100 33 2 695  341  607 1 266  481
Pakistan 55,2 54,0 51,5 60,9 :  250 63 97 69 21 16 586 4 161 5 914 5 010 1 501
Thailand 53,0 : 53,4 51,4 :  200 16 73  105 6 2 770  311  973 1 375  111
Vietnam 36,4 26,5 27,7 46,6 46,7  250 49 83 88 30 12 718 2 172 4 518 4 805 1 223
USA 74,7 : : 66,7 81,2  198 3 11 30  154 1 525 37 99  236 1 153
Chile 54,5 38,0 52,0 64,9 :  200 50 50 77 23 4 294  824 1 063 1 945  462
1  Eget, mors eller fars fødeland
2  Landgrupperingen vestlig/ikke-vestlig er ikke lenger i bruk. To nye landgrupperinger erstatter dette.

Standardtegn i tabeller