Statistisk sentralbyrå

Velgerundersøkelse blant innvandrere, stortingsvalget

5 Stortingsvalget 2009. Valgdeltakelse i prosent i utvalget av innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre med norsk statsborgerskap. Etter fylke og kjønn.
Fylke Valgdeltakelse i prosent Personer med stemmerett i utvalget Stemmeberettigede norske statsborgere med innvandringsbakgrunn
I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
I alt 52,2 52,4 52,0 6 785 3 084 3 701  163 103 78 572 84 531
                   
01 Østfold 48,8 44,1 53,0  423  189  234 10 786 5 153 5 633
02 Akershus 56,5 54,5 58,2  887  372  515 21 521 10 296 11 225
03 Oslo 53,7 55,2 52,3 2 258 1 112 1 146 59 683 30 467 29 216
04 Hedmark 48,0 52,4 43,9  137 61 76 3 143 1 439 1 704
05 Oppland 43,7 45,1 42,5  125 53 72 2 822 1 328 1 494
06 Buskerud 43,8 45,5 42,2  440  204  236 10 023 4 738 5 285
07 Vestfold 59,6 61,2 58,1  283  126  157 6 557 2 947 3 610
08 Telemark 51,2 50,9 51,5  206 88  118 4 227 1 987 2 240
09 Aust-Agder 54,7 51,1 57,3  109 44 65 2 333 1 079 1 254
10 Vest-Agder 46,2 52,3 41,5  246  104  142 5 536 2 623 2 913
11 Rogaland 45,1 46,5 43,8  454  199  255 10 861 5 121 5 740
12 Hordaland 50,6 46,9 54,4  477  226  251 10 141 4 862 5 279
14 Sogn og Fjordane 62,9 43,2 73,8 47 15 32 1 109  460  649
15 Møre og Romsdal 55,2 65,0 48,6  147 56 91 3 089 1 246 1 843
16 Sør-Trøndelag 55,5 54,3 56,8  233  116  117 5 307 2 416 2 891
17 Nord-Trøndelag 65,5 80,6 60,6 60 18 42 1 121  448  673
18 Nordland 59,6 54,0 64,2  109 52 57 2 118  902 1 216
19 Troms Romsa 42,1 50,6 37,7 88 31 57 1 671  682  989
20 Finnmark Finnmárku 49,0 38,4 55,2 56 18 38 1 055  378  677

Standardtegn i tabeller