Statistisk sentralbyrå

Velgerundersøkelse blant innvandrere, stortingsvalget

4 Stortingsvalget 2009. Valgdeltakelse i prosent i utvalget av innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre med norsk statsborgerskap . Etter landbakgrunn og botid
Landbakgrunn1 Valgdeltakelse i prosent. Botid Personer med stemmerett i utvalget. Botid Stemmeberettigede norske statsborgere med innvandringsbakgrunn. Botid
I alt 0-9 år 10-19 år 20-29 år 30 år og over I alt 0-9 år 10-19 år 20-29 år 30 år og over I alt 0-9 år 10-19 år 20-29 år 30 år og over
I alt 52,2 50,4 44,1 52,8 68,9 6 785 1 356 2 222 1 582 1 625  163 103 29 578 60 756 43 558 29 211
                               
Europa 52,8 39,2 41,0 54,3 72,5 2 741  434  858  427 1 022 56 132 8 086 21 664 9 228 17 154
Afrika 53,1 55,5 49,4 50,9 67,3  648  206  253  140 49 21 151 6 098 8 691 4 617 1 745
Asia 50,3 54,2 44,4 51,9 58,9 2 499  584  917  774  224 76 329 14 351 28 177 26 043 7 758
Nord- og Mellom Amerika 69,4 62,9 50,0 60,4 79,1  398 62 68 48  220 3 063  458  564  374 1 667
Sør-Amerika 57,0 55,3 49,8 58,2 70,6  399 62  117  172 48 6 291  575 1 647 3 272  797
Oseania 69,0 : : : 77,4  100 8 9 21 62  137 10 13 24 90
                               
                               
Norden 76,7 : 65,1 59,9 80,7  470 7 35 57  371 8 802  235  566  971 7 030
Vest-Europa ellers, unntatt Tyrkia 75,9 : 74,1 73,2 77,1  522 22 35 65  400 7 173  345  625  901 5 302
Øst-Europa 43,9 38,9 38,0 56,8 64,2 1 499  381  689  212  217 32 158 6 621 17 493 4 262 3 782
Nord-Amerika og Oseania 74,0 : : 52,9 79,2  338 22 17 39  260 1 919  109 95  154 1 561
Asia,Afrika,Sør-og Mellom-Amerika, Tyrkia 50,7 53,9 45,9 51,7 58,4 3 956  924 1 446 1 209  377  113 051 22 268 41 977 37 270 11 536
                               
                               
EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand2 72,1 60,7 57,9 65,2 78,0 1 642 79  181  256 1 126 26 220 1 438 4 029 4 546 16 207
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS 48,4 49,9 43,2 51,4 57,6 5 143 1 277 2 041 1 326  499  136 883 28 140 56 727 39 012 13 004
                               
                               
Utvalgte land                              
Danmark 79,4 : : : 83,0  199 1 3 19  176 4 218 46  115  354 3 703
Sverige 80,9 : 67,9 84,6 84,3  199 5 28 26  140 3 021  157  324  329 2 211
Kroatia 43,2 31,1 51,4 : 69,0  199  103 37 17 42 1 827  900  338  169  420
Polen 61,5 : 46,2 72,2 68,8  200 8 65 79 48 4 518  171 1 622 1 963  762
Storbritannia 77,7 : : : 79,9  197 2 12 19  164 1 615 36 90  150 1 339
Russland 54,0 52,1 55,9 : :  200 96 93 5 6 3 329 1 661 1 525 61 82
Tyrkia 41,6 : 47,5 43,0 29,4  250 24 99 93 34 7 999  885 2 980 3 094 1 040
Tyskland 73,9 : : 66,7 74,6  199 16 15 30  138 2 870  188  251  297 2 134
Bosnia-Hercegovina 36,8 : 35,9 : :  250 24  217 4 5 8 845  526 8 015  125  179
Makedonia 30,5 : 27,0 38,8 21,4  200 17 74 67 42 1 725  127  702  586  310
Kosovo 25,2 22,7 24,7 : :  250 88  146 12 4 5 984 1 995 3 372  544 73
Marokko 51,5 39,0 50,0 59,0 :  200 41 58 78 23 4 318  579 1 493 1 603  643
Somalia 52,8 58,3 47,1 55,6 .  250  120  121 9 - 7 029 3 043 3 528  439 19
Afghanistan 50,0 51,0 39,4 64,3 .  200  153 33 14 - 1 821 1 443  286 91 1
Sri Lanka 63,2 57,7 60,4 66,4 :  250 26  111  107 6 6 645  631 3 305 2 552  157
Filippinene 53,2 62,3 46,8 53,5 :  250 53 79 99 19 5 459 1 158 1 845 2 017  439
India 60,0 : 60,8 61,9 56,9  200 7 51 84 58 4 217  307 1 033 1 787 1 090
Irak 48,6 52,0 43,0 : :  249  127  107 14 1 8 425 4 582 3 454  371 18
Iran 52,4 52,9 51,6 52,3 :  250 34  126 88 2 9 327 1 715 4 234 3 319 59
Kina 36,5 35,7 31,1 38,9 50,0  200 28 90 54 28 2 695  391 1 282  705  317
Pakistan 55,2 : 43,5 58,6 57,1  250 19 62 99 70 16 586  946 4 175 6 854 4 611
Thailand 53,0 64,2 46,7 51,3 :  200 67 90 39 4 2 770  879 1 267  563 61
Vietnam 36,4 : 33,0 37,6 :  250 16  100  125 9 12 718  815 5 206 6 376  321
USA 74,7 : : : 79,6  198 11 5 15  167 1 525 79 70  106 1 270
Chile 54,5 : 44,7 56,2 :  200 12 47  121 20 4 294  103 1 024 2 713  454
1  Eget, mors eller fars fødeland
2  Landgrupperingen vestlig/ikke-vestlig er ikke lenger i bruk. To nye landgrupperinger erstatter dette.

Standardtegn i tabeller