Statistisk sentralbyrå

Velgerundersøkelse blant innvandrere, stortingsvalget

3 Stortingsvalget 2009. Valgdeltakelse i prosent i utvalget av innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre med norsk statsborgerskap. Etter kjønn og botid
Botid Valgdeltakelse i prosent Personer med stemmerett i utvalget Stemmeberettigede norske statsborgere med innvandringsbakgrunn
I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
I alt 52,2 52,4 52,0 6 785 3 084 3 701  163 103 78 572 84 531
                   
0-9 år 50,4 51,2 49,8 1 356  568  788 29 578 12 755 16 823
10-19 år 44,1 45,0 43,4 2 222  976 1 246 60 756 27 868 32 888
20-29 år 52,8 52,5 53,2 1 582  786  796 43 558 23 681 19 877
30 år og over 68,9 65,8 72,2 1 625  754  871 29 211 14 268 14 943

Standardtegn i tabeller