Statistisk sentralbyrå

Velgerundersøkelse blant innvandrere, stortingsvalget

2 Stortingsvalget 2009. Valgdeltakelse i prosent i utvalget av innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre med norsk statsborgerskap. Etter kjønn og alder
Alder Valgdeltakelse i prosent Personer med stemmerett i utvalget Stemmeberettigede norske statsborgere med innvandringsbakgrunn
I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
I alt 52,2 52,4 52,0 6 785 3 084 3 701  163 103 78 572 84 531
18-21 år 39,7 41,8 37,6  531  272  259 14 002 7 157 6 845
22-25 år 40,7 42,0 39,6  467  230  237 12 912 6 632 6 280
26-29 år 38,6 43,4 33,8  418  203  215 12 329 5 854 6 475
30-39 år 49,1 48,4 49,7 1 360  590  770 34 584 15 138 19 446
40-49 år 53,8 52,9 54,6 1 576  725  851 39 010 19 710 19 300
50-59 år 60,1 58,3 61,6 1 070  477  593 25 369 12 747 12 622
60 år og over 65,3 67,0 63,8 1 363  587  776 24 897 11 334 13 563

Standardtegn i tabeller