Statistisk sentralbyrå

Velgerundersøkelse blant innvandrere, stortingsvalget

1 Stortingsvalget 2009. Valgdeltakelse i prosent i utvalget av innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre med norsk statsborgerskap. Etter landbakgrunn og kjønn
Landbakgrunn1 Valgdeltakelse i prosent Personer med stemmerett i utvalget Stemmeberettigede norske statsborgere med innvandringsbakgrunn
I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
I alt 52,2 52,4 52,0 6 785 3 084 3 701  163 103 78 572 84 531
                   
Europa 52,8 51,7 53,7 2 741 1 229 1 512 56 132 25 108 31 024
Afrika 53,1 54,3 51,7  648  360  288 21 151 11 622 9 529
Asia 50,3 51,5 49,3 2 499 1 124 1 375 76 329 37 707 38 622
Nord- og Mellom Amerika 69,4 71,7 67,9  398  152  246 3 063 1 129 1 934
Sør-Amerika 57,0 54,0 59,6  399  176  223 6 291 2 954 3 337
Oseania 69,0 69,8 68,4  100 43 57  137 52 85
                   
                   
Norden 76,7 76,9 76,5  470  202  268 8 802 3 446 5 356
Vest-Europa ellers, unntatt Tyrkia 75,9 73,9 77,5  522  224  298 7 173 3 186 3 987
Øst-Europa 43,9 43,3 44,4 1 499  661  838 32 158 14 091 18 067
Nord-Amerika og Oseania 74,0 76,3 72,4  338  142  196 1 919  735 1 184
Asia,Afrika,Sør-og Mellom-Amerika, Tyrkia 50,7 51,3 50,1 3 956 1 855 2 101  113 051 57 114 55 937
                   
                   
EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand2 72,1 71,8 72,4 1 642  690  952 26 220 10 514 15 706
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS 48,4 49,1 47,6 5 143 2 394 2 749  136 883 68 058 68 825
                   
Utvalgte land                  
Danmark 79,4 78,2 80,6  199  101 98 4 218 1 769 2 449
Sverige 80,9 79,7 81,5  199 69  130 3 021 1 089 1 932
Kroatia 43,2 45,7 40,4  199  105 94 1 827  956  871
Polen 61,5 55,9 64,4  200 68  132 4 518 1 472 3 046
Storbritannia 77,7 83,6 74,2  197 73  124 1 615  635  980
Russland 54,0 42,6 58,2  200 54  146 3 329  770 2 559
Tyrkia 41,6 40,1 43,5  250  142  108 7 999 4 385 3 614
Tyskland 73,9 74,4 73,5  199 86  113 2 870 1 151 1 719
Bosnia-Hercegovina 36,8 38,6 35,3  250  114  136 8 845 4 307 4 538
Makedonia 30,5 31,5 29,2  200  111 89 1 725  913  812
Kosovo 25,2 31,7 18,9  250  123  127 5 984 3 151 2 833
Marokko 51,5 57,1 43,2  200  119 81 4 318 2 494 1 824
Somalia 52,8 51,9 53,8  250  131  119 7 029 3 741 3 288
Afghanistan 50,0 50,0 50,0  200  102 98 1 821 1 017  804
Sri Lanka 63,2 61,0 65,8  250  136  114 6 645 3 715 2 930
Filippinene 53,2 39,2 56,8  250 51  199 5 459 1 181 4 278
India 60,0 64,5 56,1  200 93  107 4 217 2 153 2 064
Irak 48,6 52,7 42,7  249  146  103 8 425 4 825 3 600
Iran 52,4 56,1 48,3  250  132  118 9 327 5 194 4 133
Kina 36,5 28,9 41,9  200 83  117 2 695 1 161 1 534
Pakistan 55,2 57,4 53,1  250  122  128 16 586 8 836 7 750
Thailand 53,0 46,7 54,1  200 30  170 2 770  385 2 385
Vietnam 36,4 37,2 35,5  250  129  121 12 718 6 331 6 387
USA 74,7 78,3 72,2  198 83  115 1 525  589  936
Chile 54,5 51,5 57,7  200  103 97 4 294 2 228 2 066
1  Eget, mors eller fars fødeland
2  Landgrupperingen vestlig/ikke-vestlig er ikke lenger i bruk. To nye landgrupperinger erstatter dette.

Standardtegn i tabeller