Statistisk sentralbyrå

Stortingsvalget

6   Stortingsvalget 2005. Valgdeltakelse i prosent i utvalget av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn1, etter landbakgrunn og alder
Landbakgrunn2 Valgdeltakelse i prosent. Alder Personer med stemmerett i utvalget. Alder Stemmeberettigede norske statsborgere med innvandrerbakgrunn1. Alder
I alt 18-25 år 26-39 år 40-59 år 60 år og over I alt 18-25 år 26-39 år 40-59 år 60 år og over I alt 18-25 år 26-39 år 40-59 år 60 år og over
I alt 52,9   38,2   46,8   56,6   68,3   6 775    884   1 793   2 697   1 401    122 071   18 876   34 877   48 211   20 107
                               
Europa 56,8 36,6 45,3 57,9 73,1 2 837  317  587 1 045  888 46 133 5 402 10 411 17 276 13 044
Afrika 46,1 40,8 42,7 48,4 62,9  798  147  276  329 46 13 303 2 251 4 680 5 534  838
Asia 50,3 37,8 48,7 56,6 51,7 2 244  337  745 1 003  159 54 471 10 210 18 079 22 299 3 883
Nord- og Mellom-Amerika 64,5 38,9 43,1 66,4 70,8  398 21 65 89  223 2 950  129  419  629 1 773
Sør-Amerika 55,6 47,3 46,2 64,3 55,5  398 58  112  186 42 5 065  880 1 273 2 409  503
Oseania 65,0 . : 64,4 72,1  100 4 8 45 43  149 4 15 64 66
                               
Norden 76,8 53,1 61,4 79,2 79,3  515 20 42  146  307 9 286  202  872 2 609 5 603
Vest-Europa ellers, unntatt Tyrkia 76,6 42,8 71,1 75,4 79,2  529 11 56  142  320 7 256  215  755 2 155 4 131
Øst-Europa 46,3 35,7 40,7 50,2 57,4 1 544  222  392  680  250 23 211 3 628 6 289 10 310 2 984
Nord-Amerika og Oseania 69,6 37,4 43,0 80,3 71,6  353 13 24 72  244 2 246 46  139  352 1 709
Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika, Tyrkia 49,4 38,5 47,1 55,4 53,2 3 834  618 1 279 1 657  280 80 072 14 785 26 822 32 785 5 680
                               
Vestlige land 75,8 48,4 64,5 77,7 78,1 1 397 44  122  360  871 18 788  463 1 766 5 116 11 443
Ikke-vestlige land 48,7 37,9 45,9 54,2 54,8 5 378  840 1 671 2 337  530  103 283 18 413 33 111 43 095 8 664
                               
Utvalgte land                              
Danmark 79,1 42,9 57,1 85,2 80,2  249 7 14 61  167 4 523 59  326 1 104 3 034
Sverige 79,5 33,3 85,0 77,4 83,5  200 9 20 62  109 3 155 69  347  918 1 821
Serbia og Montenegro 32,4 35,7 21,6 37,0 40,0  250 56 74  100 20 4 405  931 1 499 1 733  242
Polen 58,9 47,1 59,6 61,1 61,0  248 34 47  126 41 4 255  515  838 2 225  677
Storbritannia 69,5 57,1 63,6 71,7 70,5  197 7 22 46  122 1 731 43  138  387 1 163
Russland 52,3 29,0 60,4 54,6 55,6  199 31 53 97 18 1 651  259  475  767  150
Tyrkia 43,0 34,4 43,3 50,6 36,4  249 64 97 77 11 6 380 1 357 2 495 2 202  326
Tyskland 78,4 : 75,0 75,0 81,4  199 2 12 56  129 2 774 58  249  804 1 663
Ungarn 67,2 : 64,3 65,2 69,9  198 2 14 89 93 1 199 27  118  475  579
Bosnia-Hercegovina 40,4 30,0 36,0 48,0 43,5  250 50 75  102 23 7 030 1 320 1 987 3 096  627
Makedonia 37,0 44,1 36,4 37,5 23,5  200 34 77 72 17 1 415  291  474  558 92
Eritrea 51,0 43,5 46,3 57,5 50,0  200 23 82 87 8 1 175  147  479  511 38
Marokko 37,5 33,3 30,6 45,0 37,5  200 42 62 80 16 3 363  591 1 166 1 372  234
Somalia 47,5 53,6 44,9 46,7 25,0  198 56 78 60 4 3 336  841 1 405  987  103
Sri Lanka 65,6 57,1 58,2 71,9 78,6  247 21 98  114 14 5 344  664 2 087 2 431  162
Filippinene 53,4 45,8 45,3 58,3 61,1  249 24 75  132 18 4 191  425 1 279 2 211  276
India 61,3 62,1 57,1 64,6 55,6  199 29 56 96 18 3 300  575  958 1 433  334
Irak 41,7 33,3 37,8 51,9 12,5  199 36 74 81 8 2 976  551 1 125 1 139  161
Iran 50,8 30,6 60,3 55,3 35,7  250 49 73  114 14 6 856 1 284 1 861 3 343  368
Kina 34,0 33,3 31,4 33,7 39,4  200 27 51 89 33 2 176  260  506 1 035  375
Pakistan 54,4 43,7 51,8 65,5 50,0  250 64 83 87 16 12 786 3 615 4 280 4 095  796
Thailand 48,5 26,7 53,5 49,1 25,0  200 15 71  110 4 1 662  221  589  816 36
Vietnam 41,6 25,5 41,7 49,0 45,5  250 47 96 96 11 10 986 1 980 4 197 3 857  952
USA 69,0 42,9 42,9 94,4 69,6  200 7 14 18  161 1 820 35  102  257 1 426
Chile 54,0 50,0 45,9 62,0 45,5  200 36 61 92 11 3 629  726  883 1 753  267
1  Personer med to utenlandsfødte foreldre.
2  Eget, mors eller fars fødeland.

Standardtegn i tabeller