Statistisk sentralbyrå

Stortingsvalget

5   Stortingsvalget 2005. Valgdeltakelse i prosent i utvalget av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn1, etter fylke og kjønn
  Valgdeltakelse i prosent Personer med stemmerett i utvalget Stemmeberettigede norske statsborgere med innvandrerbakgrunn1
  I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
I alt 52,9 51,1 54,6 6 775 3 212 3 563  122 071 59 989 62 082
                   
01 Østfold 50,3 47,8 52,7  407  187  220 7 652 3 650 4 002
02 Akershus 57,7 55,9 59,4  818  376  442 15 185 7 261 7 924
03 Oslo 54,7 55,5 53,7 2 405 1 220 1 185 46 278 24 422 21 856
04 Hedmark 41,8 34,3 47,1  123 51 72 2 394 1 087 1 307
05 Oppland 53,4 60,1 48,5  124 53 71 2 107  979 1 128
06 Buskerud 48,5 44,9 52,1  382  183  199 7 338 3 531 3 807
07 Vestfold 51,8 45,6 57,9  302  145  157 4 895 2 200 2 695
08 Telemark 45,7 47,7 43,9  212 91  121 3 170 1 497 1 673
09 Aust-Agder 54,8 50,8 59,6  114 53 61 1 758  797  961
10 Vest-Agder 46,7 40,6 54,0  254  122  132 4 256 2 062 2 194
11 Rogaland 49,5 43,7 55,7  494  239  255 8 031 3 870 4 161
12 Hordaland 52,4 45,9 59,0  466  227  239 7 669 3 734 3 935
14 Sogn og Fjordane 59,2 66,4 50,5 54 24 30  932  396  536
15 Møre og Romsdal 55,7 53,6 56,9  132 45 87 2 250  944 1 306
16 Sør-Trøndelag 49,8 47,9 51,2  194 79  115 3 800 1 767 2 033
17 Nord-Trøndelag 49,0 58,2 42,7 59 23 36  795  332  463
18 Nordland 50,9 48,2 53,9 87 39 48 1 506  640  866
19 Troms 57,7 39,4 70,9 92 35 57 1 234  527  707
20 Finnmark Finnmárku 56,8 50,2 61,0 56 20 36  821  293  528
1  Personer med to utenlandsfødte foreldre.

Standardtegn i tabeller