Statistisk sentralbyrå

Stortingsvalget

4   Stortingsvalget 2005. Valgdeltakelse i prosent i utvalget av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn1, etter landbakgrunn og botid
Landbakgrunn2 Valgdeltakelse i prosent. Botid Personer med stemmerett i utvalget. Botid Stemmeberettigede norske statsborgere med innvandrerbakgrunn1. Botid
I alt 0-9 år 10-19 år 20-29 år 30 år og over I alt 0-9 år 10-19 år 20-29 år 30 år og over I alt 0-9 år 10-19 år 20-29 år 30 år og over
I alt 52,9   44,2   47,4   51,2   73,6   6 775  904   3 056   1 118   1 697    122 071   14 780   58 940   25 051   23 300
                               
Europa 56,8 46,6 43,4 52,0 75,5 2 837  325  969  356 1 187 46 133 5 398 17 617 6 502 16 616
Afrika 46,1 43,9 43,3 42,3 80,7  798  145  486  121 46 13 303 2 474 7 464 2 343 1 022
Asia 50,3 42,0 49,7 52,2 64,0 2 244  338 1 276  505  125 54 471 6 285 30 078 14 843 3 265
Nord- og Mellom-Amerika 64,5 39,9 50,4 57,9 72,4  398 52 64 41  241 2 950  335  398  278 1 939
Sør-Amerika 55,6 60,0 56,8 47,4 63,8  398 37  248 76 37 5 065  275 3 367 1 056  367
Oseania 65,0 : : : 73,8  100 7 13 19 61  149 13 16 29 91
                               
Norden 76,8 72,1 65,7 60,5 80,6  515 14 39 62  400 9 286  272  603 1 115 7 296
Vest-Europa ellers, unntatt Tyrkia 76,6 61,6 65,8 67,0 79,4  529 14 38 59  418 7 256  265  512 1 024 5 455
Øst-Europa 46,3 44,7 40,6 51,4 65,4 1 544  267  761  162  354 23 211 4 043 13 422 2 371 3 375
Nord-Amerika og Oseania 69,6 32,3 59,7 62,9 73,0  353 20 24 32 27 2 246  122 93  139 1 892
Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika, Tyrkia 49,4 43,1 48,9 49,8 64,0 3 834  589 2 194  803  248 80 072 10 078 44 310 20 402 5 282
                               
Vestlige land 75,8 60,1 65,3 63,2 79,2 1 397 48  101  153 1 095 18 788  659 2 278 14 643  
Ikke-vestlige land 48,7 43,5 47,0 50,0 64,6 5 378  856 2 955  965  602  103 283 14 121 57 732 22 773 8 657
                               
Utvalgte land                              
Danmark 79,1 : 55,6 63,0 82,5  249 2 9 27  211 4 523 40  184  412 3 887
Sverige 79,5 71,4 73,9 66,7 82,6  200 7 23 21  149 3 155  181  290  337 2 347
Serbia og Montenegro 32,4 18,6 30,6 33,3 57,1  250 43  160 12 35 4 405  844 2 857  255  449
Polen 58,9 58,3 58,3 50,9 72,5  248 12  139 57 40 4 255  325 2 140 1 153  637
Storbritannia 69,5 : 66,7 65,4 71,2  197 3 15 26  153 1 731 34 82  189 1 426
Russland 52,3 53,6 45,6 77,8 58,3  199  110 68 9 12 1 651  955  563 48 85
Tyrkia 43,0 43,3 46,6 41,1 20,0  249 30  131 73 15 6 380  818 3 080 1 992  490
Tyskland 78,4 57,1 63,6 77,8 80,4  199 7 11 18  163 2 774  110  167  297 2 200
Ungarn 67,2 . 33,3 55,6 72,3  198 1 15 27  155 1 199 5 91  153  950
Bosnia-Hercegovina 40,4 46,3 38,9 0,0 75,0  250 41  203 2 4 7 030 1 141 5 691 75  123
Makedonia 37,0 13,6 33,7 55,9 41,9  200 22  101 34 43 1 415  113  871  223  208
Eritrea 51,0 28,6 53,5 48,4 .  200 14  155 31 - 1 175 88  878  204 5
Marokko 37,5 43,5 37,1 28,1 56,5  200 23 97 57 23 3 363  435 1 479 1 076  373
Somalia 47,5 40,0 50,0 : .  198 60  136 2 - 3 336  936 2 357 31 12
Sri Lanka 65,6 53,3 65,4 75,9  100,0  247 30  185 29 3 5 344  658 4 130  494 62
Filippinene 53,4 40,4 53,5 59,1 85,7  249 47  129 66 7 4 191  742 2 216 1 081  152
India 61,3 77,8 58,1 63,3 56,7  199 9 62 98 30 3 300  193 1 070 1 578  459
Irak 41,7 34,1 49,5 : .  199 91  105 3 - 2 976 1 193 1 735 31 17
Iran 50,8 40,0 52,1 66,7 50,0  250 30  215 2 3 6 856  903 5 770  149 34
Kina 34,0 34,4 29,1 31,2 68,4  200 32  117 32 19 2 176  254 1 306  354  262
Pakistan 54,4 53,3 53,8 51,9 63,2  250 15 91  106 38 12 786  686 4 421 5 858 1 821
Thailand 48,5 51,4 47,5 47,5 .  200 37  122 40 1 1 662  410  970  267 15
Vietnam 41,6 28,6 39,7 46,3 .  250 14  141 95 - 10 986  624 6 082 4 266 14
USA 69,0 36,4 55,6 70,0 71,8  200 11 9 10  170 1 820 94 63 93 1 570
Chile 54,0 : 55,4 47,4 33,3  200 2  157 38 3 3 629 66 2 767  677  119
1  Personer med to utenlandsfødte foreldre.
2  Eget, mors eller fars fødeland.

Standardtegn i tabeller