Statistisk sentralbyrå

Stortingsvalget

3   Stortingsvalget 2005. Valgdeltakelse i prosent i utvalget av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn1, etter kjønn og botid
Botid Valgdeltakelse i prosent Personer med stemmerett i utvalget Stemmeberettigede norske statsborgere med innvandrerbakgrunn1
I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
I alt 52,9 51,1 54,6 6 775 3 212 3 563  122 071 59 989 62 082
                   
0-9 år 44,2 41,5 46,2  904  359  545 14 780 5 545 9 235
10-19 år 47,4 45,9 49,1 3 056 1 533 1 523 58 940 30 516 28 424
20-29 år 51,2 50,8 51,5 1 118  566  552 25 051 13 001 12 050
30 år og over 73,6 71,0 76,0 1 697  754  943 23 300 10 927 12 373
1  Personer med to utenlandsfødte foreldre.

Standardtegn i tabeller