Statistisk sentralbyrå

Stortingsvalget

2   Stortingsvalget 2005. Valgdeltakelse i prosent i utvalget av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn1, etter kjønn og alder
Alder Valgdeltakelse i prosent Personer med stemmerett i utvalget Stemmeberettigede norske statsborgere med innvandrerbakgrunn1
I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
I alt 52,9 51,1 54,6 6 775 3 212 3 563  122 071 59 989 62 082
18-21 år 40,7 39,9 41,5  461  227  234 9 716 4 954 4 762
22-25 år 35,6 36,2 35,0  423  204  219 9 160 4 540 4 620
26-29 år 42,2 43,7 40,8  409  190  219 8 498 3 973 4 525
30-39 år 48,3 45,4 51,0 1 384  651  733 26 379 12 533 13 846
40-49 år 53,3 50,8 56,4 1 682  852  830 29 958 15 845 14 113
50-59 år 62,2 60,6 64,0 1 015  505  510 18 253 9 462 8 791
60 år og over 68,3 67,4 69,0 1 401  583  818 20 107 8 682 11 425
1  Personer med to utenlandsfødte foreldre.

Standardtegn i tabeller