Statistisk sentralbyrå

Stortingsvalget

1   Stortingsvalget 2005. Valgdeltakelse i prosent i utvalget av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn1, etter landbakgrunn og kjønn
Landbakgrunn2 Valgdeltakelse i prosent Personer med stemmerett i utvalget Stemmeberettigede norske statsborgere med innvandrerbakgrunn1
I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
I alt 52,9 51,1 54,6 6 775 3 212 3 563  122 071 59 989 62 082
                   
Europa 56,8 52,8 60,0 2 837 1 267 1 570 46 133 20 763 25 370
Afrika 46,1 43,7 49,4  798  465  333 13 303 7 708 5 595
Asia 50,3 50,8 49,9 2 244 1 098 1 146 54 471 27 916 26 555
Nord- og Mellom-Amerika 64,5 68,9 61,6  398  156  242 2 950 1 100 1 850
Sør-Amerika 55,6 55,4 55,8  398  186  212 5 065 2 448 2 617
Oseania 65,0 60,0 68,3  100 40 60  149 54 95
                   
Norden 76,8 75,3 77,7  515  185  330 9 286 3 579 5 707
Vest-Europa ellers, unntatt Tyrkia 76,6 75,9 77,1  529  241  288 7 256 3 137 4 119
Øst-Europa 46,3 41,7 50,5 1 544  718  826 23 211 10 567 12 644
Nord-Amerika og Oseania 69,6 77,2 65,1  353  133  220 2 246  837 1 409
Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika, Tyrkia 49,4 49,1 49,7 3 834 1 935 1 899 80 072 41 869 38 203
                   
Vestlige land 75,8 75,8 75,9 1 397  559  838 18 788 7 553 11 235
Ikke-vestlige land 48,7 47,6 49,9 5 378 2 653 2 725  103 283 52 436 50 847
                   
Utvalgte land                  
Danmark 79,1 83,8 76,0  249 99  150 4 523 1 895 2 628
Sverige 79,5 70,7 83,1  200 58  142 3 155 1 086 2 069
Serbia og Montenegro 32,4 34,3 30,1  250  137  113 4 404 2 402 2 003
Polen 58,9 51,9 62,3  248 81  167 4 255 1 418 2 837
Storbritannia 69,5 75,8 64,2  197 91  106 1 731  642 1 089
Russland 52,3 43,1 55,4  199 51  148 1 651  372 1 279
Tyrkia 43,0 42,3 43,7  249  123  126 6 380 3 480 2 900
Tyskland 78,4 76,3 79,7  199 76  123 2 774 1 060 1 714
Ungarn 67,2 67,3 67,1  198  113 85 1 199  695  504
Bosnia-Hercegovina 40,4 34,1 47,5  250  132  118 7 030 3 467 3 563
Makedonia 37,0 36,8 37,2  200  106 94 1 415  787  628
Eritrea 51,0 49,2 53,7  200  118 82 1 175  647  528
Marokko 37,5 36,2 39,7  200  127 73 3 363 2 049 1 314
Somalia 47,5 44,4 50,5  198 99 99 3 336 1 803 1 533
Sri Lanka 65,6 63,6 69,4  247  162 85 5 344 3 297 2 047
Filippinene 53,4 62,3 50,0  249 69  180 4 191  965 3 226
India 61,3 66,0 57,1  199 94  105 3 300 1 772 1 528
Irak 41,7 45,3 35,2  199  128 71 2 976 1 799 1 177
Iran 50,8 52,8 48,1  250  144  106 6 856 4 038 2 818
Kina 34,0 25,3 41,9  200 95  105 2 176  991 1 185
Pakistan 54,4 58,2 49,5  250  141  109 12 786 7 023 5 763
Thailand 48,5 31,0 51,5  200 29  171 1 662  242 1 420
Vietnam 41,6 37,9 45,8  250  132  118 10 986 5 667 5 319
USA 69,0 78,7 63,2  200 75  125 1 820  680 1 140
Chile 54,0 52,3 55,9  200  107 93 3 629 1 898 1 731
1  Personer med to utenlandsfødte foreldre.
2  Eget, mors eller fars fødeland.

Standardtegn i tabeller