Statistisk sentralbyrå


Stortingsvalget

6   Stortingsvalgene 1997 og 2001. Valgdeltakelse i prosent i utvalget av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn, etter landbakgrunn. Endring i prosentpoeng
  Valgdeltakelse i prosent
Landbakgrunn 1997 2001 Endring i
prosentpoeng
I alt 63 52 -11
       
Europa 69 61 -8
Afrika 54 43 -11
Asia 57 45 -12
Nord- og Mellom-Amerika 73 67 -6
Sør-Amerika 64 49 -15
Oseania 75 65 -10
       
Norden 77 77 0
Vest-Europa ellers 75 73 -2
Øst-Europa 62 49 -13
Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika, Tyrkia 57 44 -13
Nord-Amerika og Oseania 75 72 -3
       
Vestlige land 76 75 -1
Ikke-vestlige land 58 45 -13
       
Danmark 81 81 0
Storbritannia 77 77 0
Tyskland 79 76 -3
Sverige 74 74 0
USA 75 72 -3
Finland 69 71 2
Ungarn 71 70 -1
India 57 55 -2
Polen 63 53 -10
Sri Lanka 60 53 -7
Filippinene 54 50 -4
Bosnia-Hercegovina . 49 .
Tyrkia 49 44 -5
Chile 63 44 -19
Pakistan 61 43 -18
Vietnam 60 43 -17
Iran 49 42 -7
Thailand . 41 .
Etiopia 46 39 -7
Irak . 38 .
Somalia . 37 .
Jugoslavia 50 36 -14
Marokko 46 36 -10
Libanon . 32 .
Kina 43 29 -14

Standardtegn i tabeller