Statistisk sentralbyrå


Stortingsvalget

5   Stortingsvalget 2001. Valgdeltakelse i prosent i utvalget av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn, etter fylke og kjønn
  Valgdeltakelse i prosent Personer med stemmerett i utvalget
  I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
I alt 52 49 54 7 277 3 470 3 807
             
01 Østfold 51 48 53 396 176 220
02 Akershus 56 51 59 865 379 486
03 Oslo 49 48 50 2 621 1 415 1 206
04 Hedmark 50 40 64 141 66 75
05 Oppland 67 62 71 133 56 77
06 Buskerud 48 48 47 402 172 230
07 Vestfold 57 55 59 343 147 196
08 Telemark 53 57 49 204 82 122
09 Aust-Agder 54 59 50 130 54 76
10 Vest-Agder 52 49 55 265 116 149
11 Rogaland 49 48 51 512 228 284
12 Hordaland 54 51 58 481 232 249
14 Sogn og Fjordane 58 54 62 68 32 36
15 Møre og Romsdal 53 54 53 151 61 90
16 Sør-Trøndelag 58 51 64 233 107 126
17 Nord-Trøndelag 46 : 47 57 24 33
18 Nordland 59 49 68 120 52 68
19 Troms 60 58 64 88 42 46
20 Finnmark 58 62 54 67 29 38

Standardtegn i tabeller