Statistisk sentralbyrå


Stortingsvalget

4   Stortingsvalget 2001. Valgdeltakelse i prosent i utvalget av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn, etter landbakgrunn og botid
  Valgdeltakelse i prosent. Botid Personer med stemmerett i utvalget. Botid
Landbakgrunn I alt 0-9 år 10-19 år 20-29 år 30 år og over I alt 0-9 år 10-19 år 20-29 år 30 år og over
I alt 52 41 45 50 75      7 277      1 271      2 882      1 279      1 845
                     
Europa 61 42 46 60 76 2 784 479 563 431 1 311
Afrika 43 37 41 50 51 886 201 486 147 52
Asia 45 42 44 43 84 2 486 482 1 446 481 77
Nord- og Mellom-Amerika 67 27 45 55 77 488 49 95 65 279
Sør-Amerika 49 45 48 52 57 492 49 278 118 47
Oseania 65 : : 62 73 141 11 14 37 79
                     
Norden 77 64 65 82 78 727 25 59 104 539
Vest-Europa ellers 73 : 58 67 77 643 17 51 107 468
Øst-Europa 49 39 43 57 68 1 169 405 330 132 302
Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika, Tyrkia 44 42 44 44 66 4 301 801 2 416 875 209
Nord-Amerika og Oseania 72 : 35 65 78 437 23 26 61 327
                     
Vestlige land 75 47 60 74 78 1 807 65 136 272 1 334
Ikke-vestlige land 45 41 44 46 67 5 470 1 206 2 746 1 007 511
                     
Utvalgte land                    
Danmark 81 : : : 80 244 3 9 22 210
Storbritannia 77 : : 66 81 195 5 10 32 148
Tyskland 76 : : 68 78 197 4 8 25 160
Sverige 74 : : 81 74 243 17 18 31 177
USA 72 : : : 77 197 9 6 14 168
Finland 71 : 55 66 79 195 4 29 44 118
Ungarn 70 : : : 72 196 1 15 22 158
India 55 : 49 54 : 199 9 85 95 10
Polen 53 41 49 77 62 241 39 142 31 29
Sri Lanka 53 36 58 : : 247 39 192 15 1
Filippinene 50 70 47 42 : 237 37 150 48 2
Bosnia-Hercegovina 49 49 : : : 193 183 3 2 5
Tyrkia 44 56 41 42 : 245 32 123 88 2
Chile 44 : 46 44 : 196 9 149 36 2
Pakistan 43 : 42 43 : 249 15 101 131 2
Vietnam 43 : 45 41 : 243 29 153 61 .
Iran 42 42 42 : : 243 50 190 3 .
Thailand 41 34 42 : : 196 44 128 23 1
Etiopia 39 25 40 48 : 192 32 134 25 1
Irak 38 36 41 : : 194 120 69 3 2
Somalia 37 34 41 : : 198 96 100 2 .
Jugoslavia 36 24 31 45 73 242 98 80 31 33
Marokko 36 : 34 42 : 199 24 97 57 21
Libanon 32 22 35 : : 190 45 128 16 1
Kina 29 38 19 16 : 192 37 106 25 24

Standardtegn i tabeller