Statistisk sentralbyrå


Stortingsvalget

3   Stortingsvalget 2001. Valgdeltakelse i prosent i utvalget av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn, etter kjønn og botid
  Valgdeltakelse i prosent Personer med stemmerett i utvalget
Botid I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
I alt 52 49 54 7 277 3 470 3 807
             
0-9 år 41 41 42 1 271 551 720
10-19 år 45 43 46 2 882 1 535 1 347
20-29 år 50 50 50 1 279 659 620
30 år og over 75 73 77 1 845 725 1 120

Standardtegn i tabeller