Statistisk sentralbyrå


Stortingsvalget

2   Stortingsvalget 2001. Valgdeltakelse i prosent i utvalget av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn, etter kjønn og alder
  Valgdeltakelse i prosent Personer med stemmerett i utvalget
Alder I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
I alt 52 49 54 7 277 3 470 3 807
             
18-21 år 34 36 32 467 232 235
22-25 år 29 37 23 416 191 225
26-29 år 40 36 45 403 189 214
30-39 år 44 40 50 1 744 912 832
40-49 år 53 52 55 1 647 822 825
50-59 år 62 62 63 1 114 561 553
60 år og over 71 69 72 1 486 563 923

Standardtegn i tabeller