Statistisk sentralbyrå


Stortingsvalget

1   Stortingsvalget 2001. Valgdeltakelse i prosent i utvalget av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn, etter landbakgrunn og kjønn
  Valgdeltakelse i prosent Personer med stemmerett i utvalget
Landbakgrunn I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
I alt 52 49 54 7 277 3 470 3 807
             
Europa 61 59 63 2 784 1 212 1 572
Afrika 43 40 48 886 537 349
Asia 45 45 45 2 486 1 273 1 213
Nord- og Mellom-Amerika 67 68 67 488 191 297
Sør-Amerika 49 48 49 492 209 283
Oseania 65 65 65 141 48 93
             
Norden 77 78 77 727 253 474
Vest-Europa ellers unntatt Tyrkia 73 73 73 643 281 362
Øst-Europa 49 47 50 1 169 548 621
Nord-Amerika og Oseania 72 74 71 437 160 277
Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika, Tyrkia 44 44 45 4 301 2 228 2 073
             
             
Vestlige land 75 75 75 1 807 694 1 113
Ikke-vestlige land 45 44 46 5 470 2 776 2 694
             
Utvalgte land            
Danmark 81 81 81 244 102 142
Storbritannia 77 81 75 195 77 118
Tyskland 76 80 73 197 66 131
Sverige 74 74 74 243 72 171
USA 72 75 70 197 79 118
Finland 71 61 76 195 62 133
Ungarn 70 75 63 196 118 78
India 55 61 50 199 95 104
Polen 53 48 55 241 79 162
Sri Lanka 53 55 51 247 161 86
Filippinene 50 42 53 237 73 164
Bosnia-Hercegovina 49 53 45 193 91 102
Tyrkia 44 42 45 245 130 115
Chile 44 47 42 196 103 93
Pakistan 43 44 41 249 144 105
Vietnam 43 42 44 243 133 110
Iran 42 43 41 243 146 97
Thailand 41 21 44 196 28 168
Etiopia 39 40 36 192 112 80
Irak 38 39 37 194 121 73
Somalia 37 37 39 198 126 72
Jugoslavia 36 34 38 242 131 111
Marokko 36 33 40 199 116 83
Libanon 32 33 31 190 112 78
Kina 29 22 38 192 106 86

Standardtegn i tabeller