Statistisk sentralbyrå

Veitrafikkulykker med personskade, endelige Śrstall

18 Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter trafikantgruppe, bostedsstrøk og ulykkesgruppe. 2011
Ulykkesgruppe Ulykker i alt I alt Bilførere Bilpassasjerer Førere og passasjerer på Fotgjengere Akende Andre
Lett motorsykkel Annen motorsykkel Moped Sykkel
Personer drept eller skadd
Alle ulykker 2011 6 079 8 531 4 236 2 198  124  375  347  539  619 8 85
Ulykkesgruppe
A. Påkjøring bakfra  983 1 604  971  495 21 43 42 27 - - 5
B. Andre ulykker med samme kjøreretning  288  376  168 86 4 42 32 40 - - 4
C. Møting ved forbikjøring 49 84 44 18 1 11 3 3 - - 4
D. Andre møteulykker  842 1 528  923  465 14 35 28 58 - - 5
E. Samme og motsatt kjøreretning med avsvinging  347  453  187 91 6 38 48 81 - - 2
F. Kryssende kjøreretning  728  986  426  217 24 47 61  203 - - 8
G. Fotgjenger krysset kjørebanen  376  400 6 5 1 - 3 3  382 - -
H. Fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kjørebanen  234  263 12 7 2 1 - 3  237 - 1
I. Akende o.l. 8 8 - - - - - - - 8 -
J. Enslig kjøretøy utfor veien 1 794 2 345 1 339  735 33  113 65 20 - - 40
K. Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen. Påkjøring av dyr, parkerte biler mv.  233  253 86 35 16 32 52 29 - - 3
L. Andre ulykker  197  231 74 44 2 13 13 72 - - 13
Personer drept
Alle dødsulykker 2011  158  168 87 32 1 12 4 12 16 - 4
Ulykkesgruppe
A. Påkjøring bakfra 3 3 1 1 - - 1 - - - -
B. Andre ulykker med samme kjøreretning 5 5 2 - - - - 3 - - -
C. Møting ved forbikjøring 3 3 - - - 3 - - - - -
D. Andre møteulykker 62 69 49 13 - 4 - 2 - - 1
E. Samme og motsatt kjøreretning med avsvinging 2 2 - - - 1 - 1 - - -
F. Kryssende kjøreretning 7 7 2 1 - - 1 3 - - -
G. Fotgjenger krysset kjørebanen 6 6 - - - - - - 6 - -
H. Fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kjørebanen 10 10 - - - - - - 10 - -
I. Akende o.l. - - - - - - - - - - -
J. Enslig kjøretøy utfor veien 51 54 30 16 1 3 1 1 - - 2
K. Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen. Påkjøring av dyr, parkerte biler mv. 5 5 2 - - - 1 2 - - -
L. Andre ulykker 4 4 1 1 - 1 - - - - 1
Personer drept eller skadd
Alle ulykker i tettbygd strøk 2011 2 991 3 942 1 661  828 65  161  250  435  513 6 23
Ulykkesgruppe
A. Påkjøring bakfra  596  924  570  267 13 22 32 17 - - 3
B. Andre ulykker med samme kjøreretning  159  190 84 37 2 18 20 26 - - 3
C. Møting ved forbikjøring 9 13 5 3 - 2 2 1 - - -
D. Andre møteulykker  280  446  249  110 8 14 23 41 - - 1
E. Samme og motsatt kjøreretning med avsvinging  243  297  102 50 5 29 38 71 - - 2
F. Kryssende kjøreretning  536  715  276  156 21 30 49  178 - - 5
G. Fotgjenger krysset kjørebanen  329  352 3 5 1 - 3 2  338 - -
H. Fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kjørebanen  169  190 8 4 - 1 - 2  175 - -
I. Akende o.l. 6 6 - - - - - - - 6 -
J. Enslig kjøretøy utfor veien  412  528  287  157 10 24 31 16 - - 3
K. Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen. Påkjøring av dyr, parkerte biler mv.  130  137 33 14 4 17 42 24 - - 3
L. Andre ulykker  122  144 44 25 1 4 10 57 - - 3
Personer drept
Alle dødsulykker i tettbygd strøk 2011 41 41 14 2 - 3 3 8 11 - -
Ulykkesgruppe
A. Påkjøring bakfra 2 2 1 - - - 1 - - - -
B. Andre ulykker med samme kjøreretning 2 2 - - - - - 2 - - -
C. Møting ved forbikjøring 1 1 - - - 1 - - - - -
D. Andre møteulykker 9 9 6 1 - 1 - 1 - - -
E. Samme og motsatt kjøreretning med avsvinging 1 1 - - - - - 1 - - -
F. Kryssende kjøreretning 5 5 1 - - - 1 3 - - -
G. Fotgjenger krysset kjørebanen 6 6 - - - - - - 6 - -
H. Fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kjørebanen 5 5 - - - - - - 5 - -
I. Akende o.l. - - - - - - - - - - -
J. Enslig kjøretøy utfor veien 5 5 5 - - - - - - - -
K. Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen. Påkjøring av dyr, parkerte biler mv. 3 3 1 - - - 1 1 - - -
L. Andre ulykker 2 2 - 1 - 1 - - - - -
Personer drept eller skadd
Alle ulykker utenfor tettbygd strøk 2011 2 704 4 105 2 341 1 226 51  190 83 82 78 2 52
Ulykkesgruppe
A. Påkjøring bakfra  345  621  363  214 7 18 10 7 - - 2
B. Andre ulykker med samme kjøreretning  101  139 62 31 2 22 10 11 - - 1
C. Møting ved forbikjøring 38 67 37 14 1 8 1 2 - - 4
D. Andre møteulykker  523 1 022  637  340 6 18 4 13 - - 4
E. Samme og motsatt kjøreretning med avsvinging 91  144 80 38 1 8 8 9 - - -
F. Kryssende kjøreretning  154  219  126 47 1 11 9 22 - - 3
G. Fotgjenger krysset kjørebanen 34 35 - - - - - 1 34 - -
H. Fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kjørebanen 45 54 4 3 2 - - - 44 - 1
I. Akende o.l. 2 2 - - - - - - - 2 -
J. Enslig kjøretøy utfor veien 1 238 1 633  963  505 19 83 29 3 - - 31
K. Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen. Påkjøring av dyr, parkerte biler mv. 80  100 42 20 11 14 9 4 - - -
L. Andre ulykker 53 69 27 14 1 8 3 10 - - 6
Personer drept
Alle dødsulykker utenfor tettbygd strøk 2011  116  126 72 30 1 9 1 4 5 - 4
Ulykkesgruppe
A. Påkjøring bakfra 1 1 - 1 - - - - - - -
B. Andre ulykker med samme kjøreretning 3 3 2 - - - - 1 - - -
C. Møting ved forbikjøring 2 2 - - - 2 - - - - -
D. Andre møteulykker 53 60 43 12 - 3 - 1 - - 1
E. Samme og motsatt kjøreretning med avsvinging 1 1 - - - 1 - - - - -
F. Kryssende kjøreretning 2 2 1 1 - - - - - - -
G. Fotgjenger krysset kjørebanen - - - - - - - - - - -
H. Fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kjørebanen 5 5 - - - - - - 5 - -
I. Akende o.l. - - - - - - - - - - -
J. Enslig kjøretøy utfor veien 45 48 24 16 1 3 1 1 - - 2
K. Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen. Påkjøring av dyr, parkerte biler mv. 2 2 1 - - - - 1 - - -
L. Andre ulykker 2 2 1 - - - - - - - 1
Personer drept eller skadd
Alle ulykker uoppgitt mht. bostedsstrøk 2011  384  484  234  144 8 24 14 22 28 - 10
Personer drept
Alle dødsulykker uoppgitt mht. bostedsstrøk 2011 1 1 1 - - - - - - - -

Standardtegn i tabeller