Statistisk sentralbyrå

Veitrafikkulykker med personskade, endelige Śrstall

14 Personer drept i nordiske land per 100 000 av folkemengden. 2000-2011
Land og år Danmark Finland Norge Sverige
2000 9,3 7,6 7,6 6,3
2001 8,1 8,3 6,1 6,2
2002 8,6 8,0 6,9 6,0
2003 8,0 7,3 6,2 5,9
2004 6,8 7,2 5,6 5,3
2005 6,1 7,2 4,9 4,9
2006 5,6 6,4 5,2 4,9
2007 7,5 7,2 5,0 5,1
2008 7,4 6,5 5,4 4,3
2009 5,5 5,3 4,4 3,8
2010 4,8 5,0 4,2 2,8
20111 4,0 5,4 3,4 3,4
1  Foreløpige tall for Finland og Danmark.

Standardtegn i tabeller