Statistisk sentralbyrå

Veitrafikkulykker med personskade, endelige Śrstall

13 Vogntogulykker. Personer drept eller skadd, etter ulykkesgruppe. 2008-2011
Ulykkesgruppe Ulykker i alt Personer skadd Personer drept
2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011
I alt  254  214  243  208  342  276  291  251 25 23 34 29
A. Påkjøring bakfra 43 24 34 21 73 45 43 35 1 - - -
B. Andre ulykker med samme kjøreretning 34 27 28 28 44 38 33 33 - - 1 -
C. Møting ved forbikjøring 3 2 5 5 3 4 7 12 1 - 1 -
D. Andre møteulykker 73 70 85 77 99 91  106 94 18 14 23 20
E. Samme og motsatt kjøreretning med avsvinging 13 9 6 7 20 11 8 7 - - - -
F. Kryssende kjøreretning 12 18 10 15 21 21 13 16 - 3 2 2
G. Fotgjenger krysset kjørebanen 3 3 5 3 3 3 3 1 - - 2 2
H. Fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kjørebanen 2 2 5 3 2 2 6 1 - - - 2
I. Akende o.l. - - - - - - - - - - - -
J. Enslig kjøretøy utfor veien 61 45 51 41 67 43 53 42 4 6 3 2
K. Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen. Påkjøring av dyr, parkerte biler mv. 1 5 5 4 - 6 6 3 1 - 1 1
L. Andre ulykker 9 9 9 4 10 12 13 7 - - 1 -

Standardtegn i tabeller