Statistisk sentralbyrå

Veitrafikkulykker med personskade, endelige Śrstall

12 Vogntogulykker. Trafikkenheter innblandet og personer drept eller skadd. 2008-2011
Trafikkenheter innblandet Skadde Drepte
2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011
I alt  518  435  507  419  342  276  291  251 25 23 34 28
Personbil  196  154  182  160  217  160  154  171 9 16 24 20
Drosje - 1 2 - - 1 3 - - - - -
Buss 3 3 2 2 4 10 6 - - - - -
Varebil 20 10 16 13 13 11 14 8 4 - 1 2
Kombinert bil 4 4 4 2 2 3 3 2 2 - - -
Lastebil 15 13 16 10 6 4 11 3 1 - 1 -
Vogntog  262  222  253  216 87 70 79 60 7 6 5 3
Lett motorsykkel - - - - - - - - - - - -
Annen motorsykkel 5 4 5 1 3 5 5 1 2 - 1 -
Moped 3 4 2 - 3 4 2 - - - - -
Annet motorkjøretøy - - 1 2 - - 1 1 - - - -
Sykkel 2 3 2 2 2 2 2 2 - 1 - -
Fotgjengere 5 5 12 6 5 5 9 2 - - 2 3
Personer på spark, kjelke, ski - - - - - - - - - - - -
Annet kjøretøy 3 12 10 5 - 1 2 1 - - - -

Standardtegn i tabeller