Statistisk sentralbyrå

Veitrafikkulykker med personskade, endelige Śrstall

11 Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter trafikantgruppe og ulykkesgruppe. 2011
Ulykkesgruppe Ulykker i alt I alt Bilførere Bilpassasjerer Førere og passasjerer på Fotgjengere Akende Andre
Lett motorsykkel Annen motorsykkel Moped Sykkel
Personer drept
Alle ulykker 2010  190  208  110 39 2 24 - 5 22 2 4
2011  158  168 87 32 1 12 4 12 16 - 4
Ulykkesgruppe
A. Påkjøring bakfra 3 3 1 1 - - 1 - - - -
B. Andre ulykker med samme kjøreretning 5 5 2 - - - - 3 - - -
C. Møting ved forbikjøring 3 3 - - - 3 - - - - -
D. Andre møteulykker 62 69 49 13 - 4 - 2 - - 1
E. Samme og motsatt kjøreretning med avsvinging 2 2 - - - 1 - 1 - - -
F. Kryssende kjøreretning 7 7 2 1 - - 1 3 - - -
G. Fotgjenger krysset kjørebanen 6 6 - - - - - - 6 - -
H. Fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kjørebanen 10 10 - - - - - - 10 - -
I. Akende o.l. - - - - - - - - - - -
J. Enslig kjøretøy utfor veien 51 54 30 16 1 3 1 1 - - 2
K. Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen. Påkjøring av dyr, parkerte biler mv. 5 5 2 - - - 1 2 - - -
L. Andre ulykker 4 4 1 1 - 1 - - - - 1
Personer skadd
Alle ulykker 2010 6 434 9 130 4 637 2 373  104  406  353  557  597 11 92
2011 6 079 8 363 4 149 2 166  123  363  343  527  603 8 81
A. Påkjøring bakfra  983 1 601  970  494 21 43 41 27 - - 5
B. Andre ulykker med samme kjøreretning  288  371  166 86 4 42 32 37 - - 4
C. Møting ved forbikjøring 49 81 44 18 1 8 3 3 - - 4
D. Andre møteulykker  842 1 459  874  452 14 31 28 56 - - 4
E. Samme og motsatt kjøreretning med avsvinging  347  451  187 91 6 37 48 80 - - 2
F. Kryssende kjøreretning  728  979  424  216 24 47 60  200 - - 8
G. Fotgjenger krysset kjørebanen  376  394 6 5 1 - 3 3  376 - -
H. Fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kjørebanen  234  253 12 7 2 1 - 3  227 - 1
I. Akende o.l. 8 8 - - - - - - - 8 -
J. Enslig kjøretøy utfor veien 1 794 2 291 1 309  719 32  110 64 19 - - 38
K. Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen. Påkjøring av dyr, parkerte biler mv.  233  248 84 35 16 32 51 27 - - 3
L. Andre ulykker  197  227 73 43 2 12 13 72 - - 12

Standardtegn i tabeller