Statistisk sentralbyrå

Veitrafikkulykker med personskade, endelige Śrstall

8 Personer drept eller skadd, etter trafikantgruppe og politidistrikt. 2011
Dødsulykker/ulykker i alt Skadde/drepte i alt Bilførere Bilpassasjerer Førere og passasjerer på Fotgjengere Akende Andre
Lett motorsykkel Annen motorsykkel Moped Sykkel
Personer drept
Hele landet 2010  190  208  110 39 2 24 - 5 22 2 4
2011  158  168 87 32 1 12 4 12 16 - 4
Politidistrikt
Oslo 7 7 - - - 1 - 1 5 - -
Østfold 5 5 2 1 - - - 1 1 - -
Follo 4 4 3 - - - - 1 - - -
Asker og Bærum - - - - - - - - - - -
Romerike 3 3 3 - - - - - - - -
Hedmark 11 11 8 2 - - - - - - 1
Gudbrandsdal 5 5 5 - - - - - - - -
Vestoppland 13 13 9 2 - - - 1 1 - -
Nordre Buskerud 9 9 5 2 - 1 - - - - 1
Søndre Buskerud 4 4 3 - - - - 1 - - -
Vestfold 4 4 - - - - 1 - 3 - -
Telemark 6 6 3 2 - - - - - - 1
Agder 8 9 5 3 - - - - 1 - -
Rogaland 8 8 3 1 - 2 - 1 1 - -
Haugaland og Sunnhordaland 5 5 2 1 - 1 - 1 - - -
Hordaland 16 17 10 1 - 2 1 1 2 - -
Sogn og Fjordane 6 6 1 1 1 1 1 1 - - -
Sunnmøre 2 2 1 - - - - - 1 - -
Nordmøre og Romsdal 3 3 1 1 - 1 - - - - -
Sør-Trøndelag 6 7 5 2 - - - - - - -
Nord-Trøndelag 7 7 5 2 - - - - - - -
Helgeland 2 2 - 1 - 1 - - - - -
Salten - - - - - - - - - - -
Midtre Hålogaland 8 8 3 1 - - 1 1 1 - 1
Troms 9 14 8 5 - - - 1 - - -
Vestfinnmark 4 5 1 2 - 1 - 1 - - -
Østfinnmark 3 4 1 2 - 1 - - - - -
Personer skadd
Hele landet 2010 6 434 9 130 4 637 2 373  104  406  353  557  597 11 92
2011 6 079 8 363 4 149 2 166  123  363  343  527  603 8 81
Politidistrikt
Oslo  757  905  370  200 7 38 22  106  155 1 6
Østfold  310  397  191  106 14 11 30 25 18 - 2
Follo  172  218  122 49 6 9 5 13 13 - 1
Asker og Bærum  186  242  128 50 3 14 12 23 12 - -
Romerike  307  394  208 92 9 26 4 19 34 1 1
Hedmark  279  384  200  118 5 15 8 23 12 - 3
Gudbrandsdal 82  111 56 38 - 3 - 4 6 - 4
Vestoppland  153  234  123 79 2 4 6 2 14 - 4
Nordre Buskerud  118  168 98 42 4 2 6 7 6 1 2
Søndre Buskerud  139  211  122 55 - 9 2 8 15 - -
Vestfold  310  465  254  113 4 7 29 27 28 1 2
Telemark  286  418  231  121 4 12 20 12 16 - 2
Agder  382  520  251  125 7 21 32 39 39 1 5
Rogaland  318  431  197 92 5 31 20 54 27 - 5
Haugaland og Sunnhordaland  180  263  115 78 5 10 18 22 13 - 2
Hordaland  544  743  398  155 18 29 38 35 64 - 6
Sogn og Fjordane  142  207 93 64 6 12 6 11 9 - 6
Sunnmøre  145  243  124 76 2 7 14 7 11 - 2
Nordmøre og Romsdal  164  231  124 65 5 6 10 6 13 - 2
Sør-Trøndelag  426  536  252  107 4 37 40 50 39 3 4
Nord-Trøndelag  130  199  100 52 3 19 4 4 10 - 7
Helgeland  100  147 68 45 - 10 7 6 9 - 2
Salten 90  127 69 30 2 6 3 6 9 - 2
Midtre Hålogaland  135  216 82 93 4 8 6 4 14 - 5
Troms  130  187 95 53 2 9 1 10 12 - 5
Vestfinnmark 54  106 46 47 - 6 - 4 3 - -
Østfinnmark 40 60 32 21 2 2 - - 2 - 1

Standardtegn i tabeller