Statistisk sentralbyrå

Veitrafikkulykker med personskade, endelige ċrstall

7 Personer drept eller skadd, etter trafikantgruppe. Fylke. 2011
  Dødsulykker/ulykker i alt Skadde/drepte i alt Bilførere Bilpassasjerer Førere og passasjerer på Fotgjengere Akende Andre
  Lett motorsykkel Annen motorsykkel Moped Sykkel
Fylke Personer drept
I alt  158  168 87 32 1 12 4 12 16 - 4
Østfold 6 6 3 1 - - - 1 1 - -
Akershus 6 6 5 - - - - 1 - - -
Oslo 7 7 - - - 1 - 1 5 - -
Hedmark 11 11 8 2 - - - - - - 1
Oppland 18 18 14 2 - - - 1 1 - -
Buskerud 13 13 8 2 - 1 - 1 - - 1
Vestfold 4 4 - - - - 1 - 3 - -
Telemark 6 6 3 2 - - - - - - 1
Aust-Agder 2 3 1 2 - - - - - - -
Vest-Agder 6 6 4 1 - - - - 1 - -
Rogaland 10 10 3 1 - 3 - 2 1 - -
Hordaland 18 19 11 2 - 2 1 1 2 - -
Sogn og Fjordane 7 7 2 1 1 1 1 1 - - -
Møre og Romsdal 5 5 2 1 - 1 - - 1 - -
Sør-Trøndelag 6 7 5 2 - - - - - - -
Nord-Trøndelag 7 7 5 2 - - - - - - -
Nordland 9 9 3 2 - 1 1 1 - - 1
Troms 10 15 8 5 - - - 1 1 - -
Finnmark Finnmárku 7 9 2 4 - 2 - 1 - - -
                       
                       
Fylke Personer skadd
I alt 6 079 8 363 4 149 2 166  123  363  343  527  603 8 81
Østfold  366  464  233  121 14 11 32 29 22 - 2
Akershus  609  787  416  176 18 49 19 51 55 1 2
Oslo  757  905  370  200 7 38 22  106  155 1 6
Hedmark  279  384  200  118 5 15 8 23 12 - 3
Oppland  238  349  182  117 2 7 7 6 20 - 8
Buskerud  247  361  211 90 4 10 7 15 21 1 2
Vestfold  317  479  260  120 4 8 29 27 28 1 2
Telemark  286  418  231  121 4 12 20 12 16 - 2
Aust-Agder  170  225  120 47 2 8 13 21 13 - 1
Vest-Agder  215  298  132 79 5 14 19 18 26 1 4
Rogaland  459  636  292  145 8 38 35 73 38 - 7
Hordaland  573  792  414  177 19 31 41 38 66 - 6
Sogn og Fjordane  144  192 94 49 7 12 6 11 8 - 5
Møre og Romsdal  314  495  250  158 7 13 24 13 25 - 5
Sør-Trøndelag  426  536  252  107 4 37 40 50 39 3 4
Nord-Trøndelag  130  199  100 52 3 19 4 4 10 - 7
Nordland  291  440  202  145 5 22 16 15 28 - 7
Troms  164  237  112 76 3 11 1 11 16 - 7
Finnmark Finnmárku 94  166 78 68 2 8 - 4 5 - 1

Standardtegn i tabeller