Statistisk sentralbyrå

Veitrafikkulykker med personskade, endelige Śrstall

5 Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter skadegrad, kjønn og alder. 2011
Drepte Skadde i alt Hardt skadd Lettere skadd Uoppgitt skadegrad
Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn
Alder
I alt  168 50  118 8 363 3 471 4 892  679  223  456 7 009 2 968 4 041  675  280  395
0-5 - - -  150 72 78 3 - 3  102 47 55 45 25 20
6-15 7 1 6  565  273  292 39 12 27  463  230  233 63 31 32
16-17 6 5 1  518  205  313 34 11 23  448  179  269 36 15 21
18-19 13 5 8  711  288  423 49 14 35  600  255  345 62 19 43
20-24 14 1 13 1 035  393  642 88 29 59  873  328  545 74 36 38
25-34 20 8 12 1 384  548  836  125 32 93 1 149  472  677  110 44 66
35-44 28 3 25 1 251  517  734 88 28 60 1 079  458  621 84 31 53
45-54 20 8 12 1 101  435  666 92 31 61  934  373  561 75 31 44
55-64 23 7 16  794  329  465 68 21 47  676  288  388 50 20 30
65-74 15 5 10  446  216  230 42 19 23  374  184  190 30 13 17
75-84 16 5 11  294  149  145 34 18 16  237  121  116 23 10 13
85- 6 2 4 95 44 51 15 8 7 73 32 41 7 4 3
Uoppgitt - - - 19 2 17 2 - 2 1 1 - 16 1 15

Standardtegn i tabeller